Materiał Partnera

W jakich obrządkach religijnych akceptowana jest kremacja zwłok?

W jakich obrządkach religijnych akceptowana jest kremacja zwłok?

Kremacja zwłok to nowoczesna forma pochówku, którą w swojej ofercie mają niemal wszystkie zakłady pogrzebowe. Pomimo coraz większej popularności wciąż budzi ona kontrowersje i ma tak samo wielu zwolenników, jak i przeciwników. Kremacja jest praktykowana przez ateistów oraz przedstawicieli niektórych wyznań. Nie wszystkie osoby jednak – z uwagi na wyznawaną religię – mogą z niej skorzystać.

Czym jest i jak przebiega kremacja zwłok?

Kremacja polega na bezdymnym i bezzapachowym spopieleniu zwłok w specjalnym piecu kremacyjnym. Przygotowanie zmarłego do pochówku nie odbiega znacznie od tradycyjnego pogrzebu, z tym że ceremonia zazwyczaj jest podzielona na dwa etapy. Jeśli rodzina wybiera kremację, rezygnuje się ze zdobionych, lakierowanych trumien, a żegnaną osobę umieszcza się w prostej, drewnianej skrzyni bez metalowych dodatków i dekoracji. Również ubranie powinno być skromne, a w niektórych sytuacjach zastępuje się je całunem. Krematorium w firmie Hades. Usługi pogrzebowe wyposażone jest w specjalną salę, w której bliscy mogą ostatni raz spojrzeć na krewnego i pożegnać się z nim. Sama kremacja odbywa się w niewidocznym pomieszczeniu, a po jej wykonaniu bliscy otrzymują stosowny dokument. Polskie prawo nie zezwala na osobisty odbiór prochów, dlatego są one przewożone w urnie na cmentarz przez pracownika krematorium. Tam, w kaplicy cmentarnej, odbywa się właściwa ceremonia.

Kremacja a kultura wyznaniowa

Kremację uznaje się za bardzo nowoczesną i typową dla światłych, świadomych osób. Większość z nich tłumaczy ten wybór większa higieną pochówku oraz faktem, że ciało zmarłego nie rozkłada się przez lata w ziemi. Pogrzeb z kremacją jest ekologiczny, a urna zajmuje mniej miejsca, co jest ważnym aspektem w kontekście ciasnych, gęsto zaludnionych miast, a co za tym idzie – cmentarzy. Niestety nie każdy może dokonać wyboru pomiędzy pochówkiem tradycyjnym a spopieleniem. Decyzja może być w znacznym stopniu uwarunkowana wyznaniem.

  • Najmniej ograniczeń w tym zakresie mają ateiści, dla których decyzja o kremacji jest jedynie wynikiem własnych przekonań i osobistego stosunku do form pochówku.
  • Kościół katolicki nie sprzeciwia się kremacji (ale też nie popiera), jeśli tak życzy sobie rodzina zmarłego.
  • Kościół prawosławny całkowicie zakazuje chowania zmarłych po wcześniejszym spopieleniu. Akceptowane jest jedynie tradycyjne grzebanie ciała w ziemi.
  • Islam to religia, w której powinność nakazuje umieścić ciało zmarłego skierowane głową w kierunku Mekki. Taki pochówek jest niemożliwy, jeśli ciało zostanie spopielone. W tej sytuacji, aby zachować zgodność z nakazem religii kremacja jest niedopuszczalna.
  • Wyznawcy judaizmu mają podzielone zdania, a zdecydowanie przeciwni są jedynie ortodoksyjni Żydzi. Część społeczności wyznaniowej jednak uznaje kremację i wybiera tę formę pochówku.

Pomimo zdecydowanych stanowisk przedstawicieli władz wyznaniowych wśród przeciętnych członków społeczności zdania bywają podzielone. Dlatego też zauważalna jest tendencja do coraz częstszego kremowania zmarłych. Niewykluczone, że w przyszłości zweryfikują swoje stanowiska także jej najbardziej zagorzali przeciwnicy.

Opracowanie:
Lublin, Droga Męczenników Majdanka 67
tel. 81 744 08 69
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz