Materiał Partnera

W jakich inwestycjach można liczyć na pomoc geodetów z pracowni M-Geo?

W jakich inwestycjach można liczyć na pomoc geodetów z pracowni M-Geo?

Na każdym etapie budowy należy wykonać odpowiednie pomiary, a także stosowną dokumentację kartograficzną. Ponadto usługi geodezyjne odgrywają znaczącą rolę w sytuacji poddziału lub scalania działek. Między innymi w takich okolicznościach możemy zwrócić o się pomoc do pracowni M-Geo, znajdującej się nie terenie Dąbrowy Górniczej. Niezależnie od tego, czy chodzi o projekt deweloperski, czy klienta indywidualnego.

Budowa domu jednorodzinnego

Do otrzymania pozwolenia na budowę niezbędne jest dołączenie pełnej dokumentacji wraz z projektem. W tym celu konieczne jest wykonanie mapy do celów projektowych. Tym zajmują się między innymi specjaliści M-Geo. Aby taki dokument mógł zostać sporządzony, wcześniej muszą zostać zrobione pomiary na działce, na której ma stanąć budynek. Są to między innymi:

 • pomiary niwelacyjne,
 • pomiary wysokościowe,
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi wykorzystywanemu przez fachowców możemy liczyć na precyzyjnie wykonane zlecenie oraz dokładną mapę. Wszystko za sprawą komputerowych opracowań geodezyjnych, dzięki którym dane są przekazywane klientowi w formie cyfrowej. To stanowi ogromny atut pod względem ich czytelności oraz wizualizacji.

Budowa obiektów przemysłowych oraz dróg

Geodezja jest niezwykle istotna w kwestii wszelkich inwestycji inżynieryjno-przemysłowych. Udział i pracę osób, zajmujących się tą dziedziną można zaobserwować przy okazji powstawania obiektów handlowych, fabryk, jak również podczas realizacji projektu dróg lub kolei. Poza podstawowymi pomiarami wymienionymi wcześniej, geodeci z firmy M-Geo zajmują się także pomiarami inżynieryjnymi, czyli:

   • pomiarami mas ziemnych wraz z ich opracowaniem i bilansowaniem;
   • pomiarami i tworzeniem numerycznego modelu terenu;
   • pomiarami przekrojów, a także profili podłużnych, poprzecznych w obiektach liniowych;
   • badaniem zmian w konstrukcji obiektów przemysłowych (przemieszczenia, osiadania, odkształcenia, pionowość).

   Każda taka inwestycja może być także objęta kompleksową obsługą geodezyjną, do której zalicza się wszelkie prace przygotowawcze i organizacyjne, nadzór oraz kontrolę w trakcie – na każdym etapie budowy, jak również proces odbioru końcowego.

   Ustalenie stanu prawnego nieruchomości

   Nabycie gruntów wiąże się ze sprawdzeniem oraz ustaleniem ich stanu prawnego, który określa księga wieczysta nieruchomości, a także ewidencja gruntów i budynków. Nie zawsze jednak zapisy są ze sobą zgodne lub po prostu nie istnieją. W takich okolicznościach swoim doświadczeniem służą specjaliści w biurze geodezyjnym M-Geo, do których zadań należy odtworzenie historii stanu prawnego działki oraz wytyczenie jej granic na podstawie dostępnej dokumentacji. Ma to także ogromne znaczenie podczas spraw spadkowych toczących się w sądzie. W takiej sytuacji geodeci są zobowiązani do sporządzenia mapy geodezyjnej do celów prawnych. Dzięki temu istnieje sposobność na rozgraniczenie, scalenie, lub podział gruntów.

   Opracowanie:
   Dąbrowa Górnicza, Graniczna 12
   tel. 32 264 11 63
   Oceń artykuł (0)
   0.0
   Komentarze
   Dodaj komentarz