Materiał Partnera

W jaki sposób zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego?

W jaki sposób zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego?

Diagnosta samochodowy to upragniony zawód nie jednego z fanów motoryzacji. Nie każdy jednak wie, że żeby zostać diagnostą, należy przejść dość długą drogę. Diagnosta samochodowy musi mieć olbrzymią wiedzę merytoryczną, a także praktykę, która pozwoli mu przeprowadzać bezbłędnie ekspertyzy pojazdów osobowych, dostawczych czy autobusów.

Praca diagnosty samochodowego polega głównie na badaniu stanu technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów. Uprawnionym diagnostą może zostać osoba, która:

 • ma wyższe lub średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej, lub o specjalności innej niż samochodowa,

 • ma udokumentowaną praktykę w stacji kontroli pojazdów, lub w warsztacie na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów:

 • w przypadku gdy osoba ma wykształcenie wyższe techniczne o specjalności samochodowej praktyka minimalna wynosi 6 miesięcy

 • w przypadku gdy osoba ma wykształcenie wyższe techniczne z innej specjalności praktyka minimalna wynosi 12 miesięcy

 • gdy osoba ma wykształcenie średnie techniczne praktyka minimalna musi być dwukrotnie wyższa,

Mam praktykę, wykształcenie i co dalej?

Spełniając podstawowe warunki konieczne do zdobycia zawodu diagnosty można przystąpić do specjalistycznego kursu na diagnostę samochodowego, chociażby w firmie Centrum Szkolenia Diagnostów I Rzeczoznawców Sp. z o. o., którego pozytywne ukończenie, zakończone stosownym zaświadczeniem upoważnia nas do złożenia wniosku o dopuszczenie do państwowego egzaminu kwalifikującego. Przebieg kursu na diagnostę samochodowego obejmuje poznanie podstawowych zagadnień z obszaru pracy diagnosty i składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Takie szkolenie trwa około 6 tygodni, choć nie jest to sztywny czas, zdarza się, że cały materiał 116 godzin można poznać w trybie przyspieszonym w czasie 3 tygodni.

Jaka jest tematyka kursu na diagnostę samochodowego?

Zakres materiału podczas szkolenia jest podzielony na kilka modułów, podzielonych czasami na 5 bloków szkoleniowych obejmujących:

 • szkolenie dotyczące wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,

 • szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

 • szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

 •  szkolenie specjalistyczne w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów:

 • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą,

 • skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania,

 • w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Po ukończeniu kursu, zdaniu egzaminu (obejmującego teorię i praktykę) przed komisją powoływaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, uzyskujemy prawo wykonywania zawodu.

Opracowanie:
Domasław, Inwestycyjna 8
tel. 794 933 775
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz