Materiał Partnera

W jaki sposób układa się podniesioną podłogę?

W jaki sposób układa się podniesioną podłogę?

Nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest podłoga podniesiona. Taka alternatywa ma miejsce wówczas, gdy posadzka nie jest umieszczona bezpośrednio na konstrukcji stropowej. W tym przypadku nad nawierzchnią znajduje się wolna przestrzeń. Podłoga nośna stosowana jest w obiektach użyteczności publicznej, biurach, a także pracowniach. W jaki sposób układa się podłogę podniesioną?

Jakie wymienia się składniki systemu nośnego podłogi podniesionej?

W przypadku większości systemów nośnych podłogi podniesionej wykorzystuje się regulowane słupki, które pozwalają na mocowanie podpory do podłoża. Słupki uwieńczone są głowicą podpierającą, do której instaluje się poprzeczki usztywniające, które łączone są na zatrzask bądź złącze śrubowe. Komponenty te rozmieszczone są według siatki z uwzględnieniem rozstawy 60 x 60 cm. Podkreślić należy fakt, że w lokalizacjach, w których obecne są stałe, zwiększone obciążenia ustawia się dodatkowe, w linii ich przebiegu. Podłoga podniesiona wymaga także stosowania zagęszczeń wzdłuż krawędzi pokrycia. Pochylnia podłogowa tworzona jest za pośrednictwem słupków wyposażonych w wahliwą głowicę. Rozstaw struktur zależny jest od projektowanego obciążenia powierzchniowego. W przypadku budowy podłóg stopniowanych używa się dwupoziomowych słupków charakteryzujących się stałym odstępem – wskazuje specjalista z firmy Tim-Ex.

Jak przebiega instalacja podłogi podniesionej?

Przed instalacją podłogi nośnej wybiera się zasadnicze komponenty, które przewidziane są do lokalizacji pod podłogą. W dalszej kolejności wykorzystuje się laser do uzyskania siatki rozmieszczenia podpór uwzględniających dodatkowe wzmocnienia, dylatacje, a ponadto pasy brzegowe. Wskazane podpory mocuje się do podłoża przy wykorzystaniu kołków rozporowych. Jednakże zdecydowanie łatwiejsze jest użycie kleju epoksydowego. Gdy instalacja przebiega z użyciem podpór z poprzeczkami, należy je montować równocześnie. Nie będzie wówczas trudności z łączeniem. Określona faza związana jest często z umieszczaniem podłogowych przegród przeciwpożarowych, a także akustycznych. Do ich wytworzenia zastosowanie mają profile stalowe z wkładem z płyt gipsowo-włóknowych i uszczelniane taśmą pęczniejącą. Podczas układania elementów instaluje się również wyprowadzenia do instalacji komputerowych, elektrycznych w puszkach podłogowych. Inną opcją jest montaż słupków instalacyjnych, co jest bardzo komfortowym rozwiązaniem.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz