Materiał Partnera

W jaki sposób powstaje mapa do celów projektowych?

W jaki sposób powstaje mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest jednym z najważniejszych opracowań kartograficznych, bez których trudno wyobrazić sobie powstawanie nowego obiektu. Jego budowa wymaga stworzenia odpowiedniego planu przez architekta, który w tym celu potrzebuje właśnie mapy do celów projektowych. Realizacją opracowania zajmie się uprawniony geodeta – jak konkretnie wyglądają działania w tym zakresie?

Niezwykle ważny dokument

Skonstruowanie budynku użytkowego – zarówno domu, garażu, jak i innego obiektu, wymaga przedstawienia niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednym z najważniejszych składników jest mapa do celów projektowych, której sporządzeniem zajmuje się geodeta uprawniony. Przyjmując zlecenie, specjalista musi je najpierw zarejestrować – w tym celu potrzebuje niezbędnych danych o zleceniodawcy, a także planowanym obiekcie budowlanym. Geodeta wskazuje też zakres przeprowadzanych przez niego prac, po czym przystępuje do ich realizacji.

Zanim jednak rozpocznie wykonywanie poszczególnych czynności w terenie, musi uzyskać konkretne dokumenty z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dane potrzebne do przeprowadzenia prac terenowych pozwalają na rozpoczęcie opracowywania mapy do celów projektowych. Uprawniony geodeta Mariusz Czobot sporządza tego typu dokumentację w sposób rzetelny i profesjonalny, zaczynając od wywiadu terenowego. Działka poddawana jest gruntownej analizie, która dotyczy także wszelkiej dokumentacji związanej z danym terenem.

Precyzyjne pomiary

Pomiary wykonywane w terenie przez geodetę dają możliwość zaktualizowania mapy zasadniczej i umieszczenia na niej ważnych informacji odnośnie analizowanej działki. W ramach opracowywania mapy do celów projektowych nierzadko jest także realizowany pomiar ewentualnej treści fakultatywnej. Dysponując niezbędnymi danymi, geodeta jest w stanie wykonać właściwą mapę do celów projektowych. Może ona występować zarówno w wersji analogowej, jak i cyfrowej. Wybór odpowiedniego wariantu ustalany jest przez specjalistę ze zleceniodawcą.

Po sporządzeniu operatu geodezyjnego i zaktualizowaniu przez geodetę informacji dostępnych w państwowych zasobach geodezyjnych, sprawa znów trafia do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. To właśnie ta instytucja decyduje bowiem o naniesieniu na opracowanie kartograficzne właściwej klauzuli stwierdzającej, że jest to odpowiednio wykonana, ważna mapa do celów projektowych. Dopiero taki dokument jest podstawą do starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jak się więc okazuje, mapa do celów projektowych jest niezwykle istotna – warto zlecić jej realizację doświadczonemu geodecie.

Opracowanie:
Orzesze, Gliwicka 39
tel. 32 737 14 42
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz