Materiał Partnera

W jaki sposób powstaje kostium teatralny

W jaki sposób powstaje kostium teatralny

Zastanawiając się nad fenomenem teatru nie zawsze doceniamy rolę, jaką odgrywa w nim kostium. Tymczasem, jak pisał Tadeusz Kantor, kostium teatralny jest kształtowaniem aktora, a tworzenie go zabiegiem, mającym na celu udostępnienie artyście jeszcze większych możliwości ekspresji, ułatwienie w kreowaniu postaci, w którą się wciela.

Znaczenie kostiumu w teatrze

Aktorstwo jest sztuką trudną, wymagającą od uprawiającej je osoby niesamowitego zaangażowania i kreatywności. Co więcej, aktor przebywając na scenie pracuje wyłącznie w oparciu własne zasoby: mimikę, gest i głos. Kostium teatralny jest właściwie jedynym zewnętrznym atrybutem, po który może sięgnąć, dlatego bardzo ważne jest, by ubiór sceniczny umożliwiał realizację artystycznej koncepcji spektaklu – mówi ekspert z HERO COLLECTION.

Projektowanie kostiumu – na początku był scenariusz

Najważniejszą kwestią w projektowaniu kostiumów na potrzeby spektaklu jest zapoznanie się z klimatem scenariusza i omówienie oczekiwań z reżyserem. Na takiej podstawie projektant-kostiumograf może zacząć prace koncepcyjne. Po przygotowaniu projektu dochodzi do kolejnych konsultacji, które pozwalają zawczasu wprowadzić niezbędne modyfikacje.

Szycie kostiumów teatralnych – zadanie dla krawców

Kiedy przygotowany jest ostateczny projekt kostiumów, trafia on do krawca. Współpraca kostiumografa z krawcem przebiega rozmaicie w zależności od zwyczajów panujących w danym teatrze i sposobu pracy zakładu.

Zwykle kostiumograf przekazuje wykonawcom kostiumów wszystkie niezbędne projekty i wytyczne co do wykorzystywanych materiałów, a wiele spraw „dogaduje się” jeszcze w trakcie szycia. Niekiedy za całość pracy nad kostiumami odpowiada zewnętrzna firma, co ułatwia komunikację na tym etapie.

Uszyty kostium to nie koniec pracy

Gotowe kostiumy przekazywane są do teatru, gdzie przeprowadza się przymiarki. Wciąż możliwe jest wprowadzenie różnych modyfikacji. Przez dodanie subtelnych detali można podkreślić wybrane aspekty gry danego aktora, czy uwydatnić istotne cechy postaci.

Poprawki i uwagi do kostiumów teatralnych często zgłaszają też sami aktorzy, co zwykle staje się przyczyną sporów w teatralnej garderobie. Ich pozytywne rozwiązanie zależy od dyplomacji kostiumografa i jego zdolności do… drobnych ustępstw.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz