Artykuł sponsorowany

W czym specjalizuje się Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Simińskiej-Szemel?

W czym specjalizuje się Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Simińskiej-Szemel?

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Simińskiej-Szemel działa od 2017 roku. Mieści się w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z prawem rodzinnym, szeroko rozumianym prawem cywilnym (spadkowym, rzeczowym, egzekucyjnym) jak i gospodarczym, w tym upadłościowym. Jakie usługi mają jeszcze do dyspozycji klienci Kancelarii? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

Sprawy rodzinne

Specjalizacją zespołu prowadzonego przez radcę prawnego Małgorzatę Simińską-Szemel jest prawo rodzinne. Kancelaria pomaga małżeństwom rozwiązywać spory w drodze negocjacji lub mediacji. Jeśli to zawiedzie, reprezentuje klientów w procesach sądowych. Zajmuje się także sprawami o:

  • zasądzenie, zwiększenie lub zmniejszenie alimentów,

  • podział majątku wspólnego,

  • ustalenie opieki nad dziećmi\dzieckiem czy też ich miejscem pobytu,

  • uregulowanie kontaktów z dziećmi\dzieckiem.

Kancelaria prowadzi również sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej i ustalenie bądź zaprzeczenia ojcostwa. Jednakże prawo rodzinne to nie jedyna gałąź, którą się zajmuje.

Zakres porad prawnych

Zespół Małgorzaty Simińskiej-Szemel świadczy kompleksowe usługi prawne. Kolejnym elementem działalności Kancelarii jest powadzenie spraw cywilnych jak i gospodarczych. W tym reprezentacja nie tylko podmiotów profesjonalnych, ale również praw konsumentów.

Opiniuje i przygotowuje umowy różnego typu. Podstawową zasadą, na jakiej Kancelaria się opiera, w ramach przygotowywanych umów, jest dobro klienta, jak również fakt, że umowy tworzy się na czas konfliktu. Muszą one zabezpieczać zatem przede wszystkim interes kontrahenta Kancelarii.

Warto wiedzieć, że pomoc prawna zespołu nie kończy się na tych zagadnieniach, obejmuje również, tak samo ważne prawo upadłościowe, zarówno podmiotów prawa handlowego jak i konsumentów.

Powyższe usługi prawne uzupełnia jeszcze jeden, istotny punkt. Bezpośrednio związany z wymienionymi elementami. Szczecińska Kancelaria świadczy również kompleksowe usługi doradztwa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, poprzez:

  • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego i handlowego,

  • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

  • przygotowywanie umów, regulaminów,

  • dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,

  • doradztwo w zakresie prawa pracy.

Zapraszamy do kontaktu.

Opracowanie:
Szczecin, Podhalańska 8C
tel. 501 729 554
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz