Materiał Partnera

Usługi geologiczne Apis Geo

Usługi geologiczne Apis Geo

Różnego rodzaju prace geologiczne są podstawą każdej budowy, gdzie znajdują swoje główne zastosowanie. Ich wyniki są decydujące w kwestii możliwości wykorzystania gruntu – pod dom, budowę dróg, ale i też w innych celach. Obejmują sobą także ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntu i wody. Przyjrzyjmy się, co dokładnie stanowi zakres usług geotechnicznych.

Geologia inżynierska i geotechnika

Usługi z zakresu geotechniki oferuje firma Apis Geo. W ich ramach określane są warunki posadowienia budynków. Możemy tu wyróżnić elementy takie jak: dokumentacja oraz ekspertyzy geotechniczne, a także opinie dotyczące przydatności podłoża dla budownictwa, dokumenty geologiczno-inżynierskie oraz ustalenie geotechnicznych warunków do posadowienia budynków.

Do ustalenia tych informacji wykonuje się badania laboratoryjne gruntów, próbek wody i terenowe: odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych, wykopów i nasypów, sondowania, wiercenia geologiczne ręczne, a także mechaniczne obrotowe, udarowe, rdzeniowe i na sucho.

Hydrogeologia

Te sfera usług geologicznych związana jest z oceną wód gruntowych. Geolodzy zajmują się wykonywaniem operatów wodnoprawnych oraz monitorowaniem postępowania prowadzonego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W zakresie hydrogeologii leży także poszukiwanie zasobów wód oraz projektowanie studni głębinowych.

Do dokumentacji hydrogeologicznej należą projekty odwodnienia wykopów budowlanych oraz ekspertyzy dotyczące zmiany stanu wody w gruncie. Do poszukiwań zasobów wykorzystuje się badanie elektrooporowe.

Złoża i instalacje

Geologia złożowa oraz prace związane z instalacjami montowanymi w gruncie to kolejne sfery usług geologicznych.

Apis Geo zajmuje się wykonywaniem projektów robót geologicznych pod pompy ciepła wraz z odpowiednimi dokumentacjami podwykonawczymi. Firma podejmuje się również wiercenia otworów pod pompy ciepła.

W zakresie poszukiwania złóż, zadaniem geologii jest znajdowanie i dokumentowanie złóż objętych własnością górniczą oraz obsługa kopalni. Apis Geo może zająć się pilotowaniem całego procesu od odkrycia złóż po otrzymanie koncesji na wydobycie. Samo poszukiwanie odbywa się metodą sondowania elektrooporowego, tomografii elektrooporowej i również wiercenia oraz poprzez badania laboratoryjne próbek serii złożowej. Dokumentacja, jaka wchodzi w zakres tych usług, obejmuje projekty zagospodarowania złóż, plany ruchu, raporty oddziaływania na środowisko, dokumentację rekultywacji, a także tworzenie map obszarów i terenów górniczych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz