Materiał Partnera

Usługi geodezyjno-kartograficzne w Szczecinie – wybierz firmę Geosat!

Usługi geodezyjno-kartograficzne w Szczecinie – wybierz firmę Geosat!

Większość inwestycji budowlanych, które dotyczą budownictwa mieszkalnego, kubaturowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, czy też liniowego, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskuje się je między innymi dzięki szerokiemu zakresowi prac, jakie wykonują biura geodezyjne. To ich rola w prawidłowym wznoszeniu obiektów architektonicznych jest nieoceniona, dlatego zawsze należy podejmować współpracę ze sprawdzonymi specjalistami. Tacy tworzą zespół geodetów i kartografów firmy Geosat. Poznaj ich zalety!

Doświadczenie rynkowe

Specyfikacja dzisiejszego rynku usług geodezyjnych nastawiona jest na wykorzystanie umiejętności i wiedzy doświadczonych biur geodezyjno-kartograficznych. Wielu inwestorów, zanim podejmie współpracę z danym podmiotem, dokładnie weryfikuje jego kompetencje. Geodeci tworzący zespół biura Geosat wyróżniają się bardzo szerokim wykształceniem uzyskanym na najbardziej renomowanych uczelniach Polski, które nastawione są na innowacyjną edukację oraz jej praktyczny wymiar (Politechnika Koszalińska i Warszawska). To dzięki temu wielu klientów zaufało szczecińskiemu biurowi geodezyjnemu, które ma na swoim koncie kompleksową obsługę geodezyjno-kartograficzną różnego rodzaju inwestorów – biuro specjalizuje się głównie w geodezji inżynierskiej (budownictwo liniowe, mosty, budownictwo inżynierskie). Warto wiedzieć, że w branży budowlanej bardzo ważne są referencje – Geosat zawsze udostępnia je swoim klientom w celu weryfikacji wiarygodności świadczenia swoich usług na najwyższym poziomie.

Szeroki zakres usług

Inwestycje budowlane, zwłaszcza te związane ze wznoszeniem obiektów przemysłowych, są coraz bardziej złożone. To dlatego na rynku utrzymują się tylko elastyczne biura geodezyjne o szerokim zakresie usług. Biuro Geosat jest dlatego przygotowane zarówno na wykonywanie działań standardowych, jak i tych nietypowych, które zawsze są ściśle dopasowywane pod indywidualne oczekiwania klienta (np. dobór metody pomiarów, zakres działań inżynierskich, czy też praca w nietypowych warunkach). Do najczęstszych zleceń przyjmowanych przez zespół Geosat można zaliczyć między innymi opracowywanie map do celów projektowych, szerokie działania dotyczące pomiarów geodezyjnych (np. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) czy też podziałów i wznowień granic.

Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu

Najlepsze biura geodezyjne takie jak Geosat, opierają swoją pracę nie tylko na bogatym doświadczeniu teoretycznym (teoria geodezji i kartografii oraz znajomość kwestii prawnych)  i praktycznym, ale również na wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. To właśnie on pozwala na przeprowadzanie pomiarów precyzyjnych, co do milimetra – należą do nich wykrywacze, czujniki różnego rodzaju, dalmierze, niwelatory optyczne, teodolity, tachimetry czy odbiorniki GPS najnowszej generacji. Warto również wspomnieć o nowoczesnych programach komputerowych. To one umożliwiają tworzenie dokładnych map cyfrowo-wektorowych oraz cyfrowo-rastrowych. Innowacje technologiczne dla firmy Geosat są bardzo ważne – stanowią klucz do sukcesu.

Opracowanie:
Szczecin, Chobolańska 1 lok. 1
tel. 607 658 898
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz