Materiał Partnera

Usługi geodezyjne związane z nieruchomościami

Usługi geodezyjne związane z nieruchomościami

Nieruchomości wymagają w wielu przypadkach przeprowadzenia kompleksowych czynności geodezyjnych. Mogą być one związane m.in. z ustalaniem granic nieruchomości czy podziałem działek, co stanowić będzie bardzo ważną usługę dla inwestorów. Należy jednak pamiętać, by prace tego typu zlecić wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom – co konkretnie oferują w tym zakresie renomowani geodeci?

Ustalone granice działki

Dane dotyczące przebiegu granic konkretnej działki muszą być aktualne i ustalone zgodnie ze stanem faktycznym. Nierzadko jednak informacje na ten temat są nieprawidłowe lub przedawnione, co wymaga aktualizacji wykonanej przez geodetę. Będzie on w stanie zrealizować na życzenie klienta w sposób kompleksowy procedurę ustalenia granic działki. Oznacza to szereg prac wykonanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Do usług geodezyjnych związanych z nieruchomościami można zaliczyć zatem przede wszystkim ustalanie i okazywanie ich granic. Tego typu czynności obejmuje rozbudowana oferta firmy Andrzeja Koniora – to doświadczony specjalista, który zajmuje się profesjonalną realizacją usług geodezyjno-kartograficznych. To również rozgraniczenie nieruchomości, które wykonuje się w sytuacjach spornych. W takim wypadku powoływany przez wójta jest geodeta uprawniony i to właśnie on dokonuje rozgraniczenia nieruchomości.

Skomplikowane prace w terenie

Wszelkie usługi geodezyjne związane z nieruchomościami przeprowadzane przez specjalistę wymagają od niego zachowania rzetelności i dużej precyzji. Konieczna jest też spora wiedza z zakresu geodezji i kartografii, która pomaga wykonać także podział działki. Może to być niezwykle opłacalne rozwiązanie dla właściciela konkretnego gruntu, który ze względu na jego rozmiar chce dokonać legalnego i prawidłowego podziału na kilka mniejszych działek. Dzięki temu łatwiej będzie można je sprzedać pod zabudowę wielu inwestorom, jednak należy pamiętać o konieczności skorzystania z usług świadczonych przez renomowanego geodetę z właściwymi kwalifikacjami.

Zajmie się on także przeprowadzeniem procesu scalenia działek, a szerokie kompetencje pozwolą nawet na dokonanie analiz i regulacji sytuacji prawnych nieruchomości, w tym również przedwojennych. Pomiary realizowane przez geodetę są zatem w wielu sytuacjach wręcz konieczne, a w przypadku nieruchomości ważne jest, by zostały wykonane precyzyjnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tego względu należy je powierzyć doświadczonemu specjaliście świadczącemu kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz