Materiał Partnera

Usługi administracyjne dla wspólnot mieszkaniowych

Usługi administracyjne dla wspólnot mieszkaniowych

Wiele wspólnot mieszkaniowych w celu podwyższenia standardów funkcjonowania swojej organizacji podejmuje stałą współpracę z firmami zajmującymi się tak zwanymi usługami administracyjnymi. Ich zadaniem jest głównie zarządzanie budynkami, optymalizowanie kosztów ich utrzymania, czy też wypełniania zadań związanych z księgowością oraz rachunkowością. Według analiz rynkowych współpraca z takimi ekspertami przynosi bardzo wiele korzyści dla wspólnot mieszkaniowych.

Kompleksowe zarządzanie nieruchomością

Zadaniami wyspecjalizowanych firm w usługach administracyjnych, w związku z kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych są: dbanie o optymalizację kosztów związanych z użytkowaniem mediów (zmiany umów i ich renegocjowanie z dostawcami), zapewnienie czystości obiektów, zapewnianie remontów obiektów i prowadzenie funduszu remontowego, obrót wolnymi lokalami użytkowymi i mieszkaniowymi, pomoc w sprzedaży/wynajmie mieszkania, czy też przeprowadzanie audytów nieruchomości. To właśnie ostatnie zadanie związane z przygotowywaniem bilansów energetycznych, czy też ekspertyz stanu technicznego obiektów, są szczególnie ważne dla całej wspólnoty. Pozwala to bowiem wyznaczać plany inwestycyjne organizacji, które mogą uwzględniać np. budowę nowych transformatorów energetycznych, czy nawet własnej kotłowni! Takimi działaniami administracyjno-zarządczymi wyróżnia się firma ADM-SYSTEM ZARZĄDZANIE, która stawia na elastyczność zakresu współpracy. Podmiot ten obsługuje na terenie Wrocławia wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów mieszkaniowych, właścicieli pasaży sklepowych, czy też biur korporacyjnych.

Obsługa organizacji

Samo zarządzanie nieruchomością nie jest we wspólnocie mieszkaniowej najważniejsze. Istotne jest również dbanie o płynność finansową całej organizacji, kontrolę opłat, a także odpowiednie ewidencjonowanie płatności oraz podatków. Tym między innymi zajmują się również firmy oferujące kompleksowe usługi administracyjne. Warto z nich korzystać, zwłaszcza iż są one przygotowane na prowadzenie księgowości uproszczonej/pełnej wspólnoty, na którą składają się między innymi opłaty za media, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy, czy pobrane zaliczki eksploatacyjne. Ważnym zadaniem zarządców nieruchomości są także: przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, planów gospodarczych, czy też ubezpieczanie mieszkańców i ich budynków (od odpowiedzialności cywilnej, od ognia, od zdarzeń losowych). Istotnym elementem obsługi wspólnoty mieszkaniowej, jest archiwizowanie jej dokumentów, sporządzanie statutów i regulaminów, informowanie o ważnych nowelizowanych ustawach, czy też zwoływanie/ prowadzenie zebrań.

Opracowanie:
Wrocław, Na Grobli 34
tel. 601 199 011
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz