Materiał Partnera

Uprawnienia energetyczne – wiedza, umiejętności i bezpieczeństwo

Uprawnienia energetyczne – wiedza, umiejętności i bezpieczeństwo

Rozwój współczesnej techniki sprawił, że zawód elektryka stał się jednym z bardziej odpowiedzialnych i wymagających. Od jego umiejętności zależy nie tylko prawidłowe działanie wielu urządzeń i instalacji, ale bardzo często również zdrowie, a nawet życie innych osób. Dlatego też uprawianie tego zawodu wymaga nieustannego poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie

Czym są uprawnienia energetyczne

Zarówno prace przy powstawaniu nowych obiektów, jak również eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymagają ogromnej odpowiedzialności, znajomości zasad budowy  i działania urządzeń  oraz  przepisów  dotyczących  prawidłowej i bezpiecznej pracy na każdym jej etapie. Ogólnie przyjęte określenie uprawnienia energetyczne to nic innego jak świadectwo kwalifikacyjne wydawane osobom, które eksploatują całą grupę urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w branży energetycznej. Dotyczy to zarówno osób obsługujących, konserwujących, jak również montujących i remontujących urządzenia, a także instalacje i sieci energetyczne. Podobnie jest w przypadku wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych. Rodzaje stanowisk pracy, na które potrzebne są świadectwa kwalifikacyjne wymienia Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zaliczamy do nich stanowiska związane z eksploatacją tego typu urządzeń i instalacji oraz z dozorem, czyli kierowaniem czynnościami osób zajmujących się eksploatacją. W zależności od rodzaju urządzeń oraz instalacji i sieci wymagających tego typu uprawnień wyróżniono trzy grupy:

  • Grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • Grupa 2 – urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło;
  • Grupa 3 – sieci, urządzenia i instalacje gazowe służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe.

Osoba planująca zdobycie odpowiednich uprawnień powinna interesować się branżą zawodową, w której zamierza później działać. Musi także mieć wiedzę, jak wygląda praca przy urządzeniach energetycznych, na czym ona polega i jak się ją wykonuje.

Uprawnienia energetyczne w zasięgu ręki

W celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego niezbędne jest pozytywne złożenie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zanim jednak do niego przystąpimy zdobycie odpowiednich uprawnień warto rozpocząć od wizyty w jednostce prowadzącej  kursy na uprawnienia (GR-1, GR-2, GR-3). W chwili obecnej znalezienie odpowiedniej szkoły nie powinno stanowić większego problemu. Jednym z  miejsc zajmujących się organizacją oraz prowadzeniem specjalistycznych szkoleń na wysokim poziome, umożliwiających zdobycie odpowiedniej wiedzy i dodatkowych uprawnień, jest Ośrodek Szkolenia i Usług Technicznych Fenix z Ostrowa Wielkopolskiego. Prowadzą oni działalność szkoleniową na terenie całego kraju, zarówno we własnych salach, jak również w siedzibie klientów. Oferują między innymi kursy na uprawnienia energetyczne, kursy na operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych, a także szkolenia w zakresie spawania i lutowania oraz BHP. Poza wymienionymi kursami technicznymi organizują oni także kursy komputerowe, obsługi kas fiskalnych, nauki języków obcych oraz pedagogiczne. Ośrodek Szkolenia i Usług Technicznych Fenix to wykwalifikowana i doświadczona kadra wykładowców, niezbędny sprzęt i indywidualne podejście do klienta

Zatrudnianie osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych lub gazowych bez uprawnień energetycznych grozi pracodawcom poważnymi konsekwencjami finansowymi w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Dlatego też, dla naszego bezpieczeństwa, powinniśmy sprawdzić, czy osoby zajmujące się tego typu działaniami w naszym otoczeniu posiadają niezbędne uprawnienia.

Opracowanie:
Ostrów Wielkopolski, Stefana Batorego 35
tel. 603 338 620
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz