Materiał Partnera

Umowa o alimenty okiem radcy prawnego Jana Duszyka

Umowa o alimenty okiem radcy prawnego Jana Duszyka

Umowa alimentacyjna to jeden ze sposobów uregulowania kwestii alimentacyjnej. Jest to forma polubownego załatwienia sprawy, co pozwala m.in. uniknąć eskalacji konfliktu między stronami. Zaletą umowy o alimenty jest również to, iż może być sporządzona bez udziału sądu. By jednak dobrze zabezpieczyć interesy dziecka, któremu należą się alimenty, dokument musi być zawarty w formie aktu notarialnego. Takie rozwiązanie zawsze proponuje radca prawny Jan Duszyk z Jarosławia, który zwraca szczególną uwagę na oświadczenie płacącego alimenty o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Umowa alimentacyjna? Tylko w formie aktu notarialnego

Radca prawny Jan Duszyk tłumaczy, iż pozasądowe regulowanie kwestii alimentacyjnych wymaga udziału notariusza. Zwykłe umowy ustne czy pisemne między stronami nie posiadają bowiem tytułu egzekucyjnego, który istnieje w umowach o alimenty sporządzonych w formie aktu notarialnego. Czym jest zaś ten tytuł?

Tytuł egzekucyjny jest prawnie przypisany do umów alimentacyjnych, które zawarte są w formie aktu notarialnego. Dokument podpisywany przez strony powinien zawierać dodatkowo specjalne oświadczenie płacącego alimenty o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co znacznie zabezpiecza interesy dziecka, któremu należą się pieniądze od rodzica. W takiej sytuacji zaprzestanie uiszczania alimentów pozwala na złożenie aktu notarialnego i oświadczenia w sądzie, który bez rozprawy nada dokumentowi klauzulę wykonywalności. Dzięki niej wszczęta zostaje komornicza egzekucja długu, bez niepotrzebnego stresu oraz walki o pieniądze przed wymiarem sprawiedliwości.  Zwykłe umowy bez tytułu egzekucyjnego nie dają takiego prawa.

Umowy alimentacyjne na czas określony

Jako iż umowy alimentacyjne są rozwiązaniem polubownym między stronami, można je kształtować w sposób elastyczny. Radca prawny Jan Duszyk podkreśla, że obecnie umowy alimentacyjne, które pomaga stworzyć swoim klientom, mają charakter umów na czas określony. Dlaczego takie rozwiązanie jest dzisiaj stosowane?

Umowy o alimenty to umowy na czas określony, co nie oznacza, iż muszą wskazywać konkretną datę ustania obowiązku alimentacyjnego. Najczęściej w umowie dotyczącej dzieci nieletnich określa się czas porozumienia na piśmie do ukończenia przez potomka 18 roku życia. Wtedy strony mają możliwość renegocjowania zapisów umowy, zgodnie z sytuacją życiową osoby przyjmującej i płacącej alimenty. Pamiętać należy jednak o tym, że zakończenie umowy nie musi równać się zakończeniem istnienia obowiązku alimentacyjnego. Ten określony jest bowiem przepisami prawa.

Treść umowy alimentacyjnej

Treść umowy alimentacyjnej zawsze określa strony umowy. Musi również zawierać opisane obowiązki, zobowiązania, a także własnoręczne podpisy. Istotne jest wspomniane oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, a także jasno wyznaczony sposób płacenia alimentów.

Radca prawny Jan Duszyk często na prośbę rodzica uiszczającego alimenty załącza do umowy zapisy, które określają, na co mają zostać spożytkowane przekazane środki oraz dodatkowe pieniądze przekazywane na dziecko. Część alimentów może zatem być uiszczana w formie np. opłaconych zajęć dodatkowych.  

Opracowanie:
Jarosław, Jana Pawła II 10 lok. 17
tel. 608 343 339
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz