Materiał Partnera

Ubezpieczenie na życie. Jakie wybrać, by było najkorzystniejsze?

Ubezpieczenie na życie. Jakie wybrać, by było najkorzystniejsze?

Życie ludzkie jest wartością nadrzędną i bezcenną. Powinniśmy je chronić i szanować, szczególnie jeśli chodzi o naszą rodzinę. W trosce o najbliższych powinniśmy zastanowić się w jaki sposób możemy zabezpieczyć ich przyszłość, w razie gdy nam coś się stanie. I tu warto pomyśleć o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego lub agencji, np. Ubezpieczenia Anna Bażela-Skop, gdzie będziemy mogli wykupić  dobre ubezpieczenie na życie.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Jest swego rodzaju zabezpieczeniem finansowym na przyszłość dla naszych bliskich – męża, żony, dzieci, w razie naszej śmierci. Decydując się na wybór konkretnego ubezpieczenia zobowiązujemy się do płacenia składek, dzięki czemu nasi bliscy (uposażeni – osoby wskazane w polisie), po naszej śmierci otrzymają określoną sumę pieniędzy. Ubezpieczenie takie można zawrzeć bezterminowo bądź na jakiś czas.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczeń na życie jest kilka rodzajów. Przede wszystkim dzielić je możemy na terminowe, które dają ochronę na czas zawarty w umowie i bezterminowe. Dobrze, by polisa terminowa, poza funkcją ochronną, była też polisą inwestycyjną. Wówczas cześć płaconych składek idzie na ochronę życia i zdrowia, a część zostaje przekazana na fundusz kapitałowy, z którego pieniądze można wypłacić na koniec trwania umowy bądź w przypadku kalectwa ubezpieczonego albo jego śmierci (suma ubezpieczenia jest przekazywana osobom wskazanym w polisie). Kolejną propozycją jest grupowe ubezpieczenie na życie. Ta opcja jest dostępna w miejscu pracy (o ile pracodawca się na nią zdecyduje). Zazwyczaj proponuje się kilka wariantów sum ubezpieczenia. Na takie ubezpieczenie, poza jego podstawą dotyczącą głównie śmierci osoby ubezpieczonej, składają się też ubezpieczenia dodatkowe (np. ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, poważnej choroby, operacji czy urodzenia się dziecka). Ubezpieczenia te są zazwyczaj dość rozbudowane, a wysokość składki zależy od wyboru wariantu. Polisy posagowe są trochę podobne do inwestycyjnych. Tu również poza ochroną część składek jest odkładana na koncie inwestycyjnym. Jednak tu uprawnioną osoba do otrzymania świadczenia jest dziecko. Po osiągnięciu pełnoletności (zazwyczaj dokładny wiek jest określony w polisie) otrzymuje ono określoną sumę pieniędzy. Dużym plusem tej polisy jest to, że w przypadku śmierci rodzica, dziecko będzie otrzymywało comiesięczną rentę. Ubezpieczenie na życie może też stanowić zabezpieczenie kredytu. W tym wypadku jako uposażonego wskazuje się bank, a suma ubezpieczenia musi być równa sumie rat kredytu łącznie z odsetkami.

Warto tu również wspomnieć o ubezpieczeniach turystycznych. Coraz więcej osób wybierając się na zagraniczne wakacje decyduje się wykupić dodatkową polisę. Może mieć ona różne warianty i obejmować: ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance (np. zorganizowanie pomocy medycznej, prawnej, transportu), ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie wypadkowe (odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego za granicą bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu).

Opracowanie:
Skawina, Kazimierza Wielkiego 2
tel. 505 077 787
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz