Materiał Partnera

Ubezpieczenie mienia firmy – czy to się opłaca?

Ubezpieczenie mienia firmy – czy to się opłaca?

Każda firma, nawet ta niewielka, powinna być ubezpieczona. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami oraz ogromnym ryzykiem. Dlatego ubezpieczenie to swoisty parasol ochronny, który pozwala nie martwić się przynajmniej o część zagrożeń. Przeczytaj, aby dowiedzieć się, jak i przed czym możesz ubezpieczyć swoją małą lub dużą firmę.

Ubezpieczenie mienia dla firm

Każde przedsiębiorstwo może być narażone na różnego rodzaju straty. Spowodowane mogą one być zarówno włamaniem, kradzieżą czy uszkodzeniem dóbr w transporcie, jak i pożarem, powodzią lub innym żywiołem. Za poważne straty może odpowiadać również nieuczciwy kontrahent. Dlatego ubezpieczenie mienia to coraz popularniejsza forma ochrony, która likwiduje stres związany z wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami, mogącymi zaszkodzić firmie.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować m.in.:

 • budynki, budowle, lokale,
 • maszyny, urządzenia i inne wyposażenie,
 • sprzęt elektroniczny,
 • nakłady inwestycyjne,
 • środki obrotowe, czyli zawartość magazynów, półprodukty, surowce,
 • gotówkę,
 • mienie pracownicze,
 • mienie osób trzecich przekazane firmie w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
 • mienie oraz gotówkę w transporcie,
 • oprogramowanie.

Dzięki temu zakres polisy można dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Tyczy się to również zdarzeń, od jakich mienie ma być ubezpieczone. Można ochronić się między innymi przed:

 • pożarem, powodzią i innymi sytuacjami losowymi, takimi jak na przykład uderzenie pioruna, nawałnica czy przepięcia sieci,
 • włamaniem, kradzieżą i rabunkiem,
 • wandalizmem,
 • odpowiedzialnością cywilną.

Wybrać można ochronę podstawową, rozszerzoną lub tak zwaną „all risks” – od wszystkich zagrożeń. Doświadczony agent ubezpieczeniowy pomoże Ci dobrać pakiet idealny do potrzeb Twojej firmy. Mieszkańcy Krakowa mogą w tym celu udać się do firmy Marek Kaczmarczyk AHU Helios. Oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych pozwolą znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

Ubezpieczenie mienia firmy – o czym należy pamiętać

Polisa może stanowić gwarancję utrzymania działalności, nawet w przypadku bardzo dużych szkód. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie mienia obejmować może także utratę zysku. Oznacza to, że w przypadku wstrzymania działalności na kilka miesięcy, spowodowanej na przykład dużymi zniszczeniami na skutek klęski żywiołowej czy pożaru, polisa pokryje nie tylko koszty związane z likwidacją szkód, ale pozwoli też utrzymać przewidywany zysk. Dzięki temu płynność finansowa firmy nie ucierpi z powodu zdarzeń losowych. Warto wziąć pod uwagę, że im większa firma, tym większe straty spowodować może każda przerwa
w działalności.

Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie, nawet to „all risks”, nie pokryje wszystkich szkód. Szczegółowy wykaz sytuacji niepodlegających odszkodowaniu znajduje się w polisie, jednak zazwyczaj nie otrzymasz go, jeśli szkoda:

 • zostanie wyrządzona umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania, także na przykład przez niewyszkolonego pracownika,
 • zostanie wyrządzona pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych,
 • nastąpi na skutek nieprzestrzegania przepisów (np. BHP, ppoż. i innych),
 • nastąpi na skutek popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego.

Dlatego warto porównać oferty konkretnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać polisę dopasowaną do potrzeb oraz specyfiki przedsiębiorstwa.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz