Materiał Partnera

Ubezpieczenie domu - niezbędne informacje do podjęcia decyzji

Ubezpieczenie domu - niezbędne informacje do podjęcia decyzji

Kiedy decydujemy się ubezpieczyć dom, zapewne odkryjemy, że nie stanowi to łatwej decyzji. Na rynku dostępnych jest wiele różnych polis różnych pod wieloma względami, na przykład przedmiotu ubezpieczenia, zakresu udzielonej ochrony, wysokości składek. Łatwo w tym wszystkim się pogubić i zapomnieć co jest dla nas priorytetem. Dlatego powinniśmy przeprowadzić chłodną kalkulację, biorąc pod uwagę suche fakty.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Pierwszym krokiem ku wykupieniu ubezpieczenia domu lub też mieszkania jest podjęcie decyzji co do zagrożeń, przed którymi chcemy być chronieni. Mogą to być zdarzenia losowe, takie jak na przykład pożar, powódź, ulewny deszcz, bądź też włamania, kradzieże, rabunki, dewastacje, a nawet odpowiedzialność cywilna wobec innych osób związanej z zachowaniem naszych dzieci. Często bywa tak, że w upatrzonej przez nas polisie nie ma wszystkich elementów, które są dla nas ważne. W takiej sytuacji warto jest spytać, czy możliwe jest wykupienie opcji dodatkowych, choć zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe pozostawiają nam możliwość samodzielnego komponowania. Zdecydowanie musimy zwrócić uwagę na to, czy polisa ubezpieczeniowa obejmuje tylko dom mieszkalny, czy też inne budowle jak garaż wolnostojący, lub też inne obiekty znajdujące się na naszej działce, czyli na przykład ogrodzenie, brama wjazdowa, altana. Dodatkowo, poza rozmową z agentem ubezpieczeniowym, powinniśmy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (o.w.u.). W dokumencie znajdziemy ogólne obowiązki i prawa obu stron umowy, sposób ustalenia wysokości szkód i wypłaty odszkodowania. Podpisując umowę jednocześnie stwierdzamy, iż o.w.u. są nam znane. Powinniśmy też wybierać sprawdzone biura ubezpieczeń, jak na przykład Darss. Zawsze istnieje spore ryzyko oszustwa finansowego.

Ile zapłacimy?

Wykupienie pełnego ubezpieczenia domu to koszt około 1000 zł. Jednak nie powinniśmy zwracać uwagi tylko i wyłącznie na cenę, gdyż kiedy jest za niska, jest duża szansa, iż ubezpieczyciel nie będzie w stanie pokryć kosztów większych odszkodowań. Nawet jeśli w umowie zakres ubezpieczenia jest szeroki, bywa i tak, że w o. w. u. znajdziemy mnóstwo wyłączeń. Składka roczna uzależniona jest również od sumy ubezpieczenia, czyli od tak zwanego limitu odpowiedzialności lub jak kto woli sumą gwarancyjną. Jest to po prostu maksymalna wartość odszkodowania, które wypłaca ubezpieczyciel na podstawie konkretnej umowy. Ustalana jest na podstawie wartości ubezpieczonych nieruchomości przez właściciela. Nie należy wartości zaniżać, ponieważ w trakcie płacenia odszkodowania, zakład ubezpieczeń może dodatkowo pomniejszyć nam naszą wypłatę z powodu niedoszacowania wartości mienia.

Opracowanie:
Warszawa, Łukowska 3 lok. 54
tel. 693 333 096
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz