Materiał Partnera

Ubezpieczenie dla rolników – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie dla rolników – co warto wiedzieć?

W celu zabezpieczenia działu gospodarki, jakim jest rolnictwo, na profesjonalnych gospodarstwach rolnych spoczywa ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczeń. Rolnicy mają jednak prawo do wyboru świadczeń, które ich zainteresują, a co za tym idzie, często podejmują oni współpracę z pośrednikami ubezpieczeniowymi. To oni potrafią przygotować dla klientów najkorzystniejsze oferty.

Współpraca z pośrednikami ubezpieczeniowymi

Rolnicy są szczególną grupą klientów pośredników ubezpieczeniowych. Dzieje się tak ze względu na bardzo częste wykorzystywanie przez nich świadczeń ubezpieczeniowych, najczęściej w związku z utratą upraw rolnych. Pośrednicy ubezpieczeniowi oferujący ubezpieczenia rolne są gotowi na pełną i stałą współpracę w zakresie: ubezpieczenia mienia rolnika, ubezpieczenia zdrowia rolnika, OC posiadania gospodarstwa rolnego, a także obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Warto wiedzieć, że według statystyk gospodarstwa rolne, które były odpowiednio ubezpieczone, nawet w przypadku pożaru budynków, czy straty większości plonów, odzyskiwały większość zainwestowanych w swoje przedsięwzięcia funduszy. Ważne jest jednak to, aby wybierać dobre oferty ubezpieczeniowe – jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, pomoże Ci w tym firma Expert Ubezpieczenia, która współpracuje z najlepszymi ubezpieczycielami.

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych jest dla rolników bardzo ważne. To ono wielokrotnie ratowało ich z poważnych problemów finansowych, związanych z nieurodzajem, bądź klęskami żywiołowymi (pożary, lawiny, powodzie, susze, obsunięcia ziemi itp.). Ubezpieczenie to obejmuje między innymi takie uprawy jak: zboża, kukurydza, rzepak, chmiel, tytoń, drzewa i krzewy owocowe, warzywa gruntowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, czy też rośliny strączkowe. Według przepisów dane gospodarstwo rolne powinno pod rygorem kary ubezpieczyć co najmniej połowę swoich ziem uprawnych. Wielu rolników decyduje się również na rozszerzone pakiety ubezpieczeń, które obejmują np. ubezpieczenie na wypadek wystąpienia chorób roślin przenoszonych przez szkodliwe owady.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych i OC od posiadania gospodarstwa

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych i OC od posiadania gospodarstwa zapewniają rolnikom odszkodowania w przypadku uszkodzenia ich infrastruktury rolnej: budynku, a także maszyn rolniczych i hodowli zwierząt. Warto wiedzieć, że obligatoryjnie są nim objęci również dzierżawcy, a także najemcy gospodarstw. Większość ubezpieczeń tego typu jest zawiązywanych na okres 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem, chroniącym rolnika przed brakiem posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Istotne jest również to, że obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze zawierane są z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które podpisały umowy z Ministerstwem Rolnictwa w sprawie dopłat ubezpieczeniowych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz