Materiał Partnera

Ubezpieczenia w transporcie drogowym

Ubezpieczenia w transporcie drogowym

Ubezpieczenia w transporcie drogowym stanowią bardzo ważną formę zabezpieczenia dla firm działających w branży transportowej. Ochrona ubezpieczeniowa stanowi zabezpieczenie przed skutkami szkód w trakcie całego procesu transportu. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka form ubezpieczeń zarówno dla przewoźników, handlowców oraz producentów. W dzisiejszym artykule przedstawimy je pokrótce.

Na czym polega ubezpieczenie OC przewoźnika?

OCP czyli odpowiedzialność cywilna przewoźnika to najbardziej popularna forma umowy ubezpieczeniowej. Ten typ polisy odgrywa dużą rolę w przypadku prowadzenia działalności przewozowej. Pozwala ona przenieść odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela. OCP nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem. Niemniej jednak warto je posiadać, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe dla swojej firmy przewozowej.

W praktyce okazuje się, że wielu przewoźników idzie na łatwiznę wybierając najtańsze polisy, które dają jednocześnie najmniejszy zakres ochrony. Warto pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe w swoich umowach często stosują różnego rodzaju wyłączenia. Dzięki temu pozbywają się odpowiedzialności za pewne rodzaje ryzyka. To z kolei prowadzi do odmowy wypłaty odszkodowania. Dlatego podpisując umowę ubezpieczeniową należy precyzyjnie określić charakter prowadzonej działalności oraz zakres ponoszonej w związku z tym odpowiedzialności. Dopiero na tej podstawie należy wybierać optymalne ubezpieczenie OCP. W przypadku polis z wąskim zakresem ochrony nie ma co liczyć na wysoką skuteczność zawartego ubezpieczenia. Kompleksowe ubezpieczenie OCP powinno w sposób optymalny chronić przed skutkami wszystkich możliwych zdarzeń. Jeżeli właściciel firmy przewozowej nie zadba o umieszczenie odpowiednich zapisów w umowie, to w przypadku wystąpienia określonej szkody, której nie obejmuje ubezpieczenie, będzie musiał pokryć wysokość odszkodowania z własnej kieszeni.

Na czym polega ubezpieczenie cargo?

Omawiając ubezpieczenia w transporcie trzeba również wymienić ubezpieczenie cargo. Dotyczy ono ochrony ubezpieczeniowej mienia czyli samego towaru. Ten typ ubezpieczenia jest polecany zarówno właścicielom towaru, którzy realizują przewóz własnym transportem, jak i tym, którzy zlecają go zewnętrznym firmom. Ubezpieczenie cargo obejmuje transport ładunku od momentu opuszczenia miejsca nadania do dostarczenia towaru w miejsce docelowe. Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie czynności przeładunkowe czy przejściowe magazynowanie ładunku na trasie transportu.

Cechą charakterystyczną ubezpieczenia cargo jest szeroki zakres pokrycia. Obejmuje ono każde ryzyko utraty lub uszkodzenia z wyjątkiem tzw. wyłączeń, które zamieszczone są w klauzuli do umowy. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj szkody powstałe w wyniku rabunku, pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, wypadku czy aktu wandalizmu. Pakiet rozszerzony uwzględnia również zdarzenia nagłe, niespodziewane oraz niezależne od woli ubezpieczającego. Możemy tu wymienić szkody powstałe w wyniku kradzieży towaru wraz z samochodem czy też kradzieży z włamaniem.

Wypłata odszkodowania z polisy następuje dosyć szybko. Właściciel ładunku musi jedynie udowodnić fakt powstania szkody towaru, który był objęty ubezpieczeniem. Przeważnie wypłata następuje w terminie do 30 dni od daty wpływu zawiadomienia o szkodzie. Zazwyczaj udaje się uzyskać odszkodowanie o pełnej wartości szkody.

Na czym polega ochrona ubezpieczeniowa dla pracowników?

W branży transportowej poszkodowanym może być nie tylko właściciel ładunku, ale także przewożący go kierowca. Aby zabezpieczyć się przed roszczeniami ze strony poszkodowanego pracownika lub jego najbliższej rodziny najlepiej jest wykupić OC pracodawcy. Zakres tego typu ubezpieczenia obejmuje najczęściej:

  • wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci pracownika,

  • wypłatę dodatkowych świadczeń dla dzieci pracownika w przypadku jego śmierci,

  • świadczenia z tytułu uciążliwego leczenia,

  • świadczenia medyczne,

  • zmianę kwalifikacji zawodowych,

  • pokrycie kosztów pogrzebu.

Zakres ubezpieczenia może objąć również ryzyko całkowitej lub okresowej niezdolności do pracy, wypłatę świadczeń szpitalnych czy pokrycie kosztów rehabilitacji.

Posiadając ten typ polisy pracodawca nie musi finansować wyżej wymienionych świadczeń z własnej kieszeni. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczeń jeżeli wypadek był wynikiem rażących zaniedbań czy umyślnego działania przedsiębiorcy. Wypłatę odszkodowania wyklucza także sytuacja, w której poszkodowany pracownik znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków czy środków psychotropowych.

Szukając optymalnych form ubezpieczenia w transporcie drogowym warto zwrócić się do firmy Meritum Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Firma działająca na rynku od 2010 roku specjalizuje się w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dla Klientów indywidualnych oraz firm.

Opracowanie:
Rzeszów, Staszica 6
tel. 881 508 509
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz