Materiał Partnera

Ubezpieczenia mieszkania – czy są korzyści z posiadania polisy?

Ubezpieczenia mieszkania – czy są korzyści z posiadania polisy?

Liczba osób, które ubezpieczają swoje mieszkania i wykupują polisy ubezpieczeniowe ciągle rośnie. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim wymagają tego kredyty hipoteczne, ale nie tylko. Zwiększa się również świadomość społeczna w zakresie korzyści, jakie płyną z posiadania polisy mieszkaniowej. Ludzie kupują polisy świadomie. Sprawdzają, ile wyniesie składka mieszkaniowa, na jaką sumę mogą się ubezpieczyć oraz co dodatkowego mogą uzyskać.  Ubezpieczenia mieszkania chronią miejsce, w którym żyjemy. Ale co konkretnie znajdziemy w umowie? Jakie płyną korzyści z ubezpieczenia nieruchomości?

Zadania polisy mieszkaniowej

Ubezpieczenie mieszkania ma przede wszystkim za zadanie zabezpieczyć dom lub mieszkanie, które jest naszą własnością. Dzięki polisie zabezpieczamy również znajdujące się w nim przedmioty. Taka sytuacja dotyczy ściśle określonych w umowie tak zwanych zdarzeń losowych, czyli niezależnych od nas i naszych działań. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje po pierwsze zniszczenie oraz utratę mieszkania, domu lub przedmiotów w skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku. Po drugie chroni mieszkanie, dom i przedmioty w nim się znajdujące przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, jakie mogą powstać na skutek takich zdarzeń losowych jak:

 • pożar,
 • zalanie,
 • powódź,
 • huragan,
 • uderzenie piorunu i powstałe przepięcia,
 • eksplozja,
 • grad,
 • lawina,
 • obsuwanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • zapadanie się ziemi
 • inne, mniej prawdopodobne, ale możliwe zdarzenia takie jak: uderzenie statku powietrznego (samolotu).

Mienie ubezpieczone i zabezpieczone

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje się dwie kategorie mienia. Jest to tak zwane mienie nieruchome, które nierozerwalnie jest związane z elementami stałymi oraz drugą kategorię stanowi mienie ruchome i są to między innymi ruchomości domowe. Jak odróżnić jedne od drugich?

 1. Mienie nieruchome i elementy stałe to jest wszystko, czego nie można przemieścić i co na stałe zostało przytwierdzone, a zdemontowanie lub zburzenie może mieć miejsce tylko przy użyciu odpowiednich narzędzi. Do elementów takich należą: ściany, instalacja sanitarna, panele, kafelki itp.
 2. Elementy ruchome można bez problemu przenieść. Jest to doskonały łup dla złodziei. Mowa tutaj o takich ruchomościach jak: biżuteria, telefony, komputery i inne, cenne przedmioty.

Podział ten został ustalony ze względu na ryzyka z jakimi owe kategorie majątku są powiązane. Nieruchomości wraz z elementami stałymi narażone są na ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia, jakie pojawia się w następstwie zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź, gradobicie, deszcz nawalny czy huragan. Mienie ruchome najczęściej jest utracone w następstwie kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

 • Przed podpisywaniem jakiejkolwiek umowy musimy dokładnie czytać wszystkie jej warunki. I pamiętajmy, że ubezpieczenia różnią się między sobą – wyjaśnia Anna Biernacka z firmy Pośrednictwo ubezpieczeniowe z Kalisza. – Korzyści z polisy, jakie dla nas wynikają to przede wszystkim odszkodowanie i pokrycie strat, jeśli spotka nas przykre zdarzenie losowe.

Opracowanie:
Kalisz, Chopina 1A, (pok. 2 parter)
tel. 607 939 899
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz