Materiał Partnera

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia indywidualne

Nieszczęśliwe wydarzenia losowe mogą zdarzyć się każdemu z nas. Nie ważne, czy niespodziewane uderzenie pioruna spowodowało pożar i zniszczenie naszego nowego domu, mieliśmy kolizję w drodze do pracy, czy oczekując na samolot, którym polecimy na wakacje ktoś sprytnie ukradł nam portfel z dokumentami i całą gotówką. Ważne jest żeby dmuchać na zimne i zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami.

Czym są ubezpieczenia?

Zazwyczaj ubezpieczenia są definiowane jako umowa zawarta między stronami, na podstawie której powstaje obowiązek dokonania pewnego ustalonego świadczenia na rzecz osoby ubezpieczonej, w przypadku gdy dojdzie do wydarzenia zawartego w niniejszej umowie.W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobie, której ubezpieczenie dotyczy lub jest wskazana w umowie jako uposażona w przypadku ubezpieczeń na życie dotyczące np. świadczenia z tytułu zgonu. Umowa ubezpieczenia powinna zawierać wszelkie informacje na temat stron, które daną umowę zawierają, to znaczy dane Firmy ubezpieczeniowej w pełnej nazwie, dane agencji ubezpieczeniowej, czyli nazwę, lokalizację firmy, imię i nazwisko agenta ubezpieczeniowego oraz dane kontaktowe, a także wszelkie niezbędne dane osobowe osoby, która chce zostać objęta ubezpieczeniem.

Często poza danymi osobowymi zdarza się, że w przypadku zawarcia umowy na życie wymagane są badania stwierdzające aktualny stan zdrowia. Poza tym w takiej umowie określa się czas jej trwania, czy będzie to umowa terminowa, czy też jeśli istnieje taka możliwość dożywotnia. Każda umowa posiada swój indywidualny i niepowtarzalny numer, na który w razie jakichkolwiek wątpliwości warto się powołać.

Rodzaje ubezpieczeń indywidualnych

Do indywidualnych ubezpieczeń możemy zaliczyć wszystkie te ubezpieczenia, które dotyczą osoby fizycznej. Najbardziej popularnym ubezpieczeniem indywidualnym jest ubezpieczenie na życie. Obejmuje ono ochronę życia i zdrowia osoby ubezpieczonej. Takie ubezpieczenie może zostać zawarte dożywotnio lub na czas określony. Jak tłumaczy specjalista w branży ubezpieczeń z firmy Gi - Pay Ubezpieczenia Katarzyna Szweblik, według indywidualnych ustaleń świadczenia na rzecz osoby ubezpieczonej mogą zostać wypłacane w różnych przypadkach np. śmierci osoby ubezpieczonej, pobytu w szpitalu, poważnej choroby, bądź ulegnięciu nieszczęśliwemu wypadkowi.

Kolejnym znanym i powszechnym ubezpieczeniem indywidualnym jest ubezpieczenie domu i mieszkania. Osoba ubezpieczająca swoją nieruchomość może liczyć na wypłacenie odszkodowania w przypadku zdarzeń wywołanych przez osoby trzecie takich jak kradzież, rabunek i wandalizm, a także sytuacji spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi np. pożarem, powodzią, zniszczeniami wywołanymi  silnym wiatrem, gradem, lawiną oraz uderzeniem pioruna. Do  grupy indywidualnych ubezpieczeń należą również ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki nim możliwa jest ochrona pojazdu, siebie jako kierowcy oraz przewożonych pasażerów. Zależnie od wybranego pakietu ubezpieczenia komunikacyjne obejmują pokrycie szkód wywołanych podczas wypadku, kolizji, bądź innego zdarzenia drogowego. Dzięki ubezpieczeniu możliwa jest ochrona zniżki na OC  oraz ochrona zniżki na AC. Dodatkowe pakiety mogą obejmować także ochronę opon oraz szyb auta. Ubezpieczenia indywidualne to także ubezpieczenia turystyczne, które chronią nas w trakcie trwania podróży. Obejmują one koszty leczenia, oraz pomoc w podróży. Zawierając ubezpieczenie podróżne w przypadku zagubienia bagażu, kradzieży lub opóźnienia lotu również możemy otrzymać odszkodowanie.

Sytuacji losowych, które codziennie zdarzają się każdemu jest na prawdę bardzo wiele i można wymieniać je bez końca. Warto wziąć życie w swoje ręce i o nie zadbać nie kusząc losu, ponieważ nigdy nie wiadomo co może nam się przytrafić.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz