Materiał Partnera

Ubezpieczenia finansowe i gwarancje

Ubezpieczenia finansowe i gwarancje

Ubezpieczenia finansowe mają na celu pomoc ubezpieczonemu w zakresie optymalizacji finansowej bieżącej działalności. Zasadnicze znaczenie ma zabezpieczenie bieżących przepływów finansowych. Każde przedsiębiorstwo, które bierze udział w przetargu czy też przy podpisywaniu ważnych umów, potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez ubezpieczyciela.

Kilka słów o gwarancjach ubezpieczeniowych

Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela lub zakładu ubezpieczeń do uiszczenia na rzecz beneficjenta określonej kwoty pieniężnej. Podstawą do wypłaty środków jest jego żądanie bądź oświadczenie, w przypadku gdy wnioskodawca gwarancji nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w stosunku do beneficjenta.

Jakie wyróżnia się rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych?

Zasadniczym rodzajem gwarancji ubezpieczeniowej jest gwarancja zapłaty wadium. Jest ona związana z sytuacją, w której inwestor odmówił podpisania umowy po wygranym przetargu na podstawie warunków określonych w porozumieniu. Taka gwarancja jest zasadna również wtedy, gdy nie dojdzie do podpisania umowy z jego winy – podkreśla specjalista reprezentujący firmę zajmującą się pośrednictwem ubezpieczeniowym Dariusza Skowera. Prezentowany rodzaj gwarancji funkcjonuje maksymalnie sześć miesięcy.

Innym rodzajem stosowanego rozwiązania jest gwarancja usunięcia wad i usterek. Wskazany rodzaj zabezpieczenia gwarantuje usunięcie ewentualnych nieprawidłowości, które mogą pojawić się po realizacji kontraktu. W tym przypadku okres realizacji wynosi do 48 miesięcy. Często wykorzystywanym rodzajem ochrony jest gwarancja zwrotu zaliczki. Ma ona miejsce wówczas, gdy przedsiębiorca wypłaca wykonawcy zaliczkę w ramach określonego projektu, który środki finansowe używa niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Przykładem jest także gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych. Dokument wystawia się wtedy, gdy jednostka zobowiązana jest do zapłaty za towar lub usługę z odroczonym terminem płatności. O taką gwarancję powinien starać się dostawca towarów. Okres realizacji jest tutaj uzależniony od konkretnej umowy. Natomiast gwarancja należytego wykonania kontraktu stanowi zabezpieczenie roszczeń ze strony inwestora, które dotyczą niewłaściwej realizacji porozumienia.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz