Materiał Partnera

Tyczenie obiektów – kiedy jest to potrzebne i jak wygląda?

Tyczenie obiektów – kiedy jest to potrzebne i jak wygląda?

Inwestycja budowlana wymaga nie tylko kompetentnej ekipy zajmującej się m.in. robotami ziemnymi czy pracami wykończeniowymi, ale też obsługi geodezyjnej. Uprawniony geodeta zajmie się m.in. tyczeniem obiektu – to czynność konieczna do zrealizowania już na wstępnym etapie budowy. Co konkretnie oznacza ten termin i jak wyglądają związane z nim prace geodezyjne?

Jak wygląda tyczenie?

Budowany obiekt musi być przede wszystkim zrealizowany zgodnie z założonym wcześniej projektem. Jego prawidłowe usytuowanie oraz zachowanie odpowiedniej odległości od istniejących już w terenie obiektów budowlanych czy wznoszonych to konieczne pomiary, które musi wykonać uprawniony geodeta. Nawiązanie z nim współpracy obejmuje zatem już początkowe etapy inwestycji budowlanej – tuż po zakupie działki i uzyskaniu pozwolenia na budowę specjalista powinien zająć się tyczeniem. Zanim jednak geodeta przystąpi do prac terenowych, czeka go sporządzenie kompletnej dokumentacji w postaci opracowania projektu oraz zebrania materiałów niezbędnych do wykonania konkretnych czynności. Usługi geodezyjne Elgeo to gwarancja terminowo, precyzyjnie i przede wszystkim profesjonalnie wykonanego tyczenia optymalną metodą dla danej inwestycji. Geodeta wytycza i utrwala na gruncie główne osie obiektu budowlanego i punkty charakterystyczne. Jeżeli zaś inwestycja obejmuje np. linie kolejowe, drogi, kanały lub wodociągi, czyli obiekty liniowe, geodeta wytycza punkty załamania osi przebiegu i punkty węzłowe obiektu. Jakich konkretnie metod używa do tego typu prac specjalista?

Metody tyczenia

Tyczenie sytuacyjne to szereg czynności wykonywanych przez geodetę w określony sposób. Fachowcy wybierają zazwyczaj jedną z kilku głównych metod tyczenia. Pierwszą z nich jest metoda ortogonalna, która polega na otrzymaniu punktu biegunowego poprzez odłożenie wzdłuż kierunku odniesienia odciętej. Wyznaczenie stanowiska i odłożenie na nim kąta biegunowego od kierunku odniesienia i odmierzenie odległości wzdłuż ramienia kąta biegunowego to natomiast czynności charakterystyczne dla metody biegunowej. Do wykorzystywanych jeszcze przez uprawnionych geodetów metod tyczenia obiektów zalicza się metodę wcięcia kątowego w przód, przecięć kierunków, wcięcia liniowego czy trygonometryczną. Tyczenie obiektów to więc skomplikowane zadanie dla specjalisty i jest związane nie tylko z budynkami, ale też obiektami liniowymi, przyłączami czy np. studniami. Tego typu czynność musi przeprowadzić jedynie wykwalifikowany geodeta, dlatego warto wybrać specjalistę gwarantującego pełen profesjonalizm oraz maksymalną precyzję podczas sporządzanych pomiarów geodezyjnych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz