Materiał Partnera

Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie obiektów budowlanych to jeden z najważniejszych procesów wykonywanych przez geodetów w trakcie całej inwestycji wznoszenia domu jednorodzinnego, czy innego typu budynku. Istotne przy tym jest to, że samo tyczenie ma charakter nie tylko prac terenowych, ale także kartograficznych. Ważna jest bowiem odpowiednia dokumentacja, pozwalająca na kontrolę przebiegu budowy obiektu, a następnie wykonania jego inwentaryzacji powykonawczej.

Czym jest geodezyjne tyczenie budynków?

Za geodezyjne tyczenie budynków, uznaje się szereg procesów prowadzących do tego, aby określić w terenie położenie przyszłego, budowanego obiektu. To właśnie dzięki specjalistycznym punktom naniesionym na działce, a także dzięki dokładnie wykonanej mapie, ekipy budowlane, mogą przechodzić do działań budowlanych. Podstawą do geodezyjnego tyczenia obiektów, jest zaś przygotowana wcześniej mapa do celów projektowych. Warunkiem, który pozwala rozpocząć geodezyjne prace na działce, jest urzędowe pozwolenie na budowę. W jego pozyskaniu wielokrotnie pomagają specjaliści z takich pracowni, jak GEODEZJA JAGIELSKA. To właśnie to biuro geodezyjno-kartograficzne, podejmuje się tyczenia budynków komercyjnych, mieszkalnych, przemysłowych, czy też publicznych.

Jak przebiega tyczenie?

W uproszczonym ujęciu tyczenie przebiega, w kilku etapach. Przede wszystkim określane są w terenie, zgodnie z prawem geodezyjnym oraz z projektem budowlanych, główne osie obiektów naziemnych oraz podziemnych. Istotne jest także przygotowanie tzw. charakterystycznych punktów projektowanego budynku. Ważne są również stałe punkty wysokościowe, czyli raper w odniesieniu, do którego wyznaczany będzie poziom posadowienia obiektu. Tu warto wiedzieć, że w zależności od stopnia złożoności projektu architektonicznego, geodeci wykonują tyczenie na jednym etapie, lub też wieloetapowa, dla każdej kondygnacji oddzielnie! Wykorzystywaną w większości przypadków metodą, jest najdokładniejsza technika łat drutowych, która precyzyjne wyznacza m.in. krawędzie fundamentów.

Operat geodezyjny

Obowiązki geodety związane z tyczeniem budynków, nie kończą się na wyznaczeniu miejsc posadowienia obiektu w terenie. Ważne jest również kontrolowanie wszelkich prac, a następnie ich odbiór. Bardzo ważnym elementem przy m.in. tyczeniu oraz geodezyjnej obsłudze inwestycji, jest prowadzenie/tworzenie operatu geodezyjnego. W zakresie tyczenia, wchodzą w jego skład szkice, projekty, mapy oraz obliczenia, a nawet zdjęcia. Cały operat jest zaś ważnym elementem dokumentacji budowy. 

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz