Materiał Partnera

Tworzywa sztuczne w instalacjach odsiarczania spalin.

Tworzywa sztuczne w instalacjach odsiarczania spalin.

Przemysł ciężki i energetyczny oparty jest o źródło energii polegające na spalaniu paliw stałych. Wszechobecny węgiel ma swoje zalety ekonomiczne, jednak nie jest obojętny dla środowiska. Jednym z czynników zagrażających przyrodzie jest zawarta w nim siarka, wydalana w trakcie spalania i emitowana wraz ze spalinami do atmosfery. Dlatego wprowadzono obowiązkowe instalacje odsiarczania spalin, które niwelują ten problem.

Instalacje odsiarczania spalin zapewniają oczyszczanie spalin ze związków siarki w elektrowniach i spalarniach śmieci. W nowoczesnych instalacjach coraz częściej znajdują zastosowanie elementy wykonane z tworzyw sztucznych. Systemy zraszanie, skraplacze (inaczej zwane eliminatorami mgły), rurociągi, kosze sitowe, ringi ścienne - w tych instalacjach są wykonane z polipropylenu (PP), który zapewnia odporność na korozję, co znacznie przedłuża żywotność. W szczególnych sytuacjach stosuje się również skraplacze wykonane z polisulfonu (PSU)

Dlaczego powstają związki siarki i jaki jest ich wpływ na zdrowie?

Związki te powstają podczas spalania wszelkich paliw, w tym węgla, gazu, benzyny i ropy. W polskich warunkach, w przemyśle, głównie wykorzystuje się mocno zasiarczony węgiel kamienny i brunatny, rzadziej gaz. Reszta paliw ze względu na koszty i importowy charakter są mało popularne i stosowane tylko w specyficznych, rzadkich procesach. Nieoczyszczanie spalin z siarki jest przyczyną zakwaszenia środowiska i jego powolnego niszczenia. Agresywna siarka i powstałe z niej związki pochodne, wymuszają stosowanie drogich stali odpornych na reakcje chemiczne. Alternatywą jest zatem stosowanie w instalacjach odsiarczania spalin tworzyw sztucznych.

Czym są przemysłowe tworzywa sztuczne?

Tworzywa sztuczne są to polimery syntetyczne. Ich struktura zostaje wytworzona przez człowieka w sposób sztuczny, nie ma odpowiednika naturalnego w przyrodzie. Stanowią one oddzielną, istotną grupę surowców produkcyjnych, obok stali i jej stopów, drewna, ceramiki. Występują niemal w każdej dziedzinie przemysłu. Do niewątpliwych zalet należą:

 • stosunkowo niski koszt wytworzenia,
 • łatwość obróbki i wytwarzania kształtów,
 • lekkość,
 • odporność na wodę i korozję,
 • brak przewodności elektrycznej,
 • termoizolacyjność,
 • długa żywotność,
 • odporność chemiczna.

Ten ostatni parametr popularyzuje tworzywa sztuczne do zastosowań chemicznych, w tym w instalacjach odsiarczania spalin, takich jak te produkowane przez firmę RPT Polska Sp. z o.o. Wadami w zastosowaniach przemysłowych są

 • mniejsza odporność mechaniczna,
 • podatność na powolne zmiany kształtu,
 • ograniczony zakres temperaturowy pracy,
 • długi czas rozkładu.

Tworzywa sztuczne poddają się stosunkowo łatwo procesowi recyklingu, mogą być wielokrotnie przetwarzane, by w końcu być spalone w ekologicznych spalarniach. Wyrzucone na składowisko rozkładają się niestety przez setki lat.

Ze względu na właściwości fizykochemiczne, tworzywa sztuczne łatwo podlegają obróbce i wytwarzaniu specjalistycznych produktów przemysłowych, jak chociażby produkty dla instalacji odsiarczania spalin. Chodzi o wykonywane zbiorników, systemów zraszania, skraplaczy, sit, czy innych elementów odpornych na działanie czynników chemicznych.

Opracowanie:
Stargard, Usługowa 1A
tel. 91 831 60 15
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz