Artykuł sponsorowany

Tworzenie mapy do celów projektowych i inne usługi geodezyjne świadczone przez Geoprojekt

Tworzenie mapy do celów projektowych i inne usługi geodezyjne świadczone przez Geoprojekt

Mapa do celów projektowych to jeden z najważniejszych elementów, jakie musi mieć inwestor przed rozpoczęciem budowy domu lub innego obiektu budowlanego. Sporządzeniem tego dokumentu zajmują się firmy geodezyjne. Na podstawie mapy do celów projektowych tworzy się projekt budowlany. Usługi kartograficzne w tworzeniu takich map świadczy firma Geoprojekt. Zobacz, jak powstaje taka mapa i czym jeszcze zajmuje się wspomniana firma.

Mapa do celów projektowych – jak się ją tworzy?

Jeżeli planujesz budowę domu lub innego obiektu budowlanego, powinieneś wiedzieć, że prace na placu budowy nie ruszą, zanim nie zostanie wykonany projekt oraz nie uzyskasz pozwolenia na budowę. Warto jednak podkreślić, że do stworzenia projektu budowlanego niezbędne jest posiadanie aktualnej mapy do celów projektowych. Tym zadaniem zajmują się geodeci m.in. z firmy Geoprojekt. To opracowanie kartograficzne wykonuje się na potrzeby rozmaitych inwestycji budowlanych. W mapie do celów projektowych można znaleźć informacje na temat istniejącej zabudowy na danym terenie, a także osie dróg, obszary zieleni i wiele innych rzeczy. Pracownik firmy Geoprojekt podkreśla, iż:

Mapa do celów projektowych to dokument wymagany w przypadku budowy domów jednorodzinnych, budowy dróg, przyłączenia posesji do sieci (kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej), a także podczas budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

Pierwszym etapem tworzenia mapy do celów projektowych jest zgłoszenie uprawnionemu geodecie wykonanie tego dokumentu. Wówczas niezbędne jest podanie mu takich informacji jak:

  • obręb ewidencyjny,
  • numer działki,
  • cel tworzenia mapy.

Kolejny krok to zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie otrzymuje się materiały i podkłady ze Starostwa Powiatowego. W kolejnym etapie projektant określa zasięg mapy, a geodeta przeprowadza wywiad terenowy i wykonuje aktualizacyjne pomiary w terenie. Jak podkreśla geodeta z firmy Geoprojekt z Iławy, następnie na podstawie uzyskanych informacji kompletuje się operat techniczny, który należy przekazać do weryfikacji. Po uwierzytelnieniu mapy do celów projektowych dokument może zostać przekazany inwestorowi.

Jakimi innymi pracami zajmuje się firma geodezyjna Geoprojekt?

Tworzenie map do celów projektowych do niejedyne usługi geodezyjne, z jakich mogą skorzystać klienci firmy Geoprojekt. Jej pracownicy specjalizują się również w nieco innych zadaniach. Wśród nich można wymienić między innymi:

  • tyczenie obiektów budowlanych oraz sieci,
  • podziały nieruchomości,
  • geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych,
  • wznowienie granic działki,
  • pomiary geodezyjne,
  • rejestr gruntów.

Firma geodezyjna Geoprojekt Marta Kozłowska geodeta Iława działa na rynku od 2009 roku. W tym czasie zrealizowała wiele zadań, dzięki czemu zdobyła niezbędne doświadczenie, które przekłada się na wysoką jakość usług. Firma ta najczęściej podejmuje się wykonania zadań na terenie Iławy, Ostródy, Lubawy i innych okolicznych miast oraz gmin. Z usług geodezyjnych świadczonych przez firmę Geoprojekt możesz skorzystać, gdy budujesz dom, szukasz działki, chcesz wykonać projekt budowlany lub dokonać jego adaptacji, zamierzasz podłączyć sieci albo podzielić nieruchomość.

Opracowanie:
Iława, Zielona 31
tel. 795 800 801
Oceń artykuł (5)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz