Materiał Partnera

Tworzenie map numerycznych – usługi najlepszych biur geodezyjnych

Tworzenie map numerycznych – usługi najlepszych biur geodezyjnych

Uprawnienia zawodowe geodetów to nie tylko tyczenie budynków i sieci uzbrojenia terenu, dokonywanie pomiarów terenowych czy inwentaryzacja powykonawcza budynków. Wiele działań związanych jest z tworzeniem map kartograficznych. Są nimi mapy do celów projektowych, mapy do celów prawnych, mapy powykonawcze, a także mapy numeryczne. To właśnie one są bardzo zaawansowane i wykorzystują najnowocześniejsze programy komputerowe. Tylko biura geodezyjne, które wdrażają w swoje struktury innowacyjne rozwiązania, mogą zajmować się tak skomplikowanymi działaniami – tego typu usługi geodezyjnie oferuje Włodzimierz Ptaszyński.

Czym jest mapa numeryczna?

Mapami numerycznymi nazywa się dokumentację kartograficzną w formie cyfrowej, usługi geodezyjne w tym zakresie świadczy Włodzimierz Ptaszyński z Jeziórka. To właśnie tak wyspecjalizowani geodeci posiadają szeroką wiedzę kartograficzną umożliwiającą dokonywanie specjalistycznych prac sporządzania map numerycznych. Nie są to zdigitalizowane rysunki płaszczyznowe, lecz wektorowe lub rastrowe obrazy. Zarówno wektorowe, jak i rastrowe wizualizacje geodezyjne wyróżniają się opisem – w przypadku grafiki dwuwymiarowej są to figury geometryczne, a w przypadku zastosowania grafiki trójwymiarowej są nimi bryły. Pozwala to na bardzo precyzyjne odwzorowanie terenów, rozplanowania urbanistycznego ulic i domów czy też ewidencji geodezyjnej danej inwestycji. Właśnie takie usługi oferuje wyżej wymieniona firma.  

Specyfikacja mapy numerycznej

Mapy numeryczne, czy te płaskie, czy przestrzenne, zawierają w swojej treści aktualną mapę zasadniczą danego terenu (po dokonaniu pomiarów terenu: tyczenia budynków, podziału działek itp.), a także mapę ewidencyjną (często pozyskiwana z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Specjaliści tacy jak Włodzimierz Ptaszyński wykonują mapy numeryczne najczęściej w skalach 1:500, 1:1000 i 1:2000 – warunkowane jest to rodzajem inwestycji nieruchomościowej. Warto znać również formaty wersji cyfrowej. Są nimi pliki dgn, dxf oraz dwg – otwierane są one przez specjalistyczne programy komputerowe. Wersje analogowe drukowane są na papierze, który coraz częściej zastępowany jest bardziej elastyczną i wygodną w użyciu folią. Nie wszystkie biura geodezyjne mają odpowiedni sprzęt i wiedzę związaną z tego typu rozwiązaniami, dlatego przytoczona firma wyróżnia się swoimi kompetencjami wśród konkurencji. 

Sposoby sporządzania map numerycznych

Mapy numeryczne bardzo często wykonywane są przez biura geodezyjne dla instytucji publicznych (urzędy miasta) do inwestycji urbanistycznych lub dla podmiotów gospodarczych np. przy wznoszeniu placówek ośrodków przemysłowych. Sposobów ich sporządzania i archiwizowania jest kilka. Ważne jest jednak to, aby dokonywał tego profesjonalny geodeta o wysokich kwalifikacjach kartograficznych – takimi cechami charakteryzuje się firma Włodzimierza Ptaszyńskiego. Geodeci muszą również posiadać specjalistyczny sprzęt, taki jak digitizery oraz skanery map. Metodami sporządzania map numerycznych są:

  • Bezpośrednie pomiary terenowe – po wykonanych pomiarach geodezyjnych w warunkach polowych dokonuje się przetworzenia danych do postaci numerycznej, często są to ręcznie kalibrowane działania w programach komputerowych.
  • Metoda digitalizacji – jeśli geodeta posiada gotową mapę w postaci analogowej/papierowej, może przetworzyć ją do postaci cyfrowej dzięki działaniu skanerów oraz digitizerów. Bardzo precyzyjnie odwzorowują one wszystkie naniesione na powierzchnie dane.
  • Teledetekcja – w tej metodzie kartograf/geodeta wykorzystuje nowoczesną technologię związaną z obrazami satelitarnymi.
  • Fotogrametryczne – najczęściej metodę tę wykorzystuje się w przypadku bardzo dużych inwestycji wymagających zaktualizowanej mapy geodezyjnej. Technika fotogrametryczna zakłada pozyskiwanie i przetworzenie danych dzięki zdjęciom lotniczym.

Opracowanie:
Jeziórko, Kolejowa 11
tel. 502 272 728
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz