Materiał Partnera

Twój zakład usług geodezyjnych – współpracuj z Stanisławem Jargiło z Lublina!

Twój zakład usług geodezyjnych – współpracuj z Stanisławem Jargiło z Lublina!

Profesja geodety i kartografa wyróżnia się w Polsce szczególnym zaufaniem publicznym. Tego typu specjaliści muszą bowiem posiadać olbrzymią wiedzę budowlaną, urbanistyczną, prawną, architektoniczną, gleboznawczą, geotechniczną, a także dziedzinową – kartograficzną i geodezyjną. Jak zatem wybrać biuro, z którym warto współpracować? Dowiesz się tego, poznając praktykę zawodową Stanisława Jargiło i jego lubelskiej firmy!

Obsługa różnych grup klientów

Obecnie najlepsze biur geodezyjne, zajmują się obsługą różnych grup klientów. Tak jest w przypadku Zakładu Usług Geodezyjnych Stanisława Jargiło, który podejmuje współpracę z podmiotami biznesowymi, publicznymi, a także indywidualnymi. Są nimi zatem inwestorzy budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, liniowego, energetycznego, czy też kubaturowego i przemysłowego. Tak szeroki zakres partnerstwa, wskazuje na wysoki poziom wyspecjalizowania, na co szczególnie warto zwracać uwagę! Szerokie kontakty biznesowe – takie posiada Stanisław Jargiło – pozwalają zaś na szybsze realizowanie powierzonych zleceń, np. w UGiK.

Szeroki zakres wykonywanych prac

Przy wyborze biura geodezyjnego, należy również dokładnie zapoznawać się z jego ofertą usługową. Najlepsze podmioty specjalizują się nawet w pracach geodezyjnych prawnych. Takie gwarantuje Stanisław Jargiło z Lublina, który przygotowuje mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, czy wznowienia granic. Oprócz tego oferta tegoż geodety, składa się na kompleksową obsługę inwestycji budowlanych, wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, sporządzanie map do celów projektowych, przeprowadzanie inwentaryzacji geodezyjnych obiektów (również sieci uzbrojenia terenu), a także szereg prac specjalistycznych. Mowa o pomiarach objętości mas ziemi, pól powierzchni upraw do ANR, czy innych wg potrzeb klientów.

Nowoczesny sprzęt geodezyjny

Dobre biura geodezyjne swoją prace opierają nie tylko na długoletnim doświadczeniu, czy stale pogłębianej wiedzy, ale także na innowacjach technologicznych. Te w szczególności wdraża do swojej firmy Stanisław Jargiło. Stanowią je zaś nowoczesne urządzenia geodezyjne do wykonywania bardzo precyzyjnych i szybkich pomiarów – np. mas ziem, czy wykrywania sondami zasypanych sieci energetycznych – jak i wielofunkcyjne oprogramowania. Pomagają one tworzyć dokumenty (np. operaty geodezyjne), opracowania kartograficzne, czy też analizować uwarunkowania danych przestrzeni. Dzisiaj cyfrowa obsługa inwestycji w dziale geodezji jest zatem niesamowicie ważna!

Opracowanie:
Lublin, Radziwiłłowska 5
tel. 501 030 273
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz