Materiał Partnera

Turystyka biznesowa – na czym polega to zjawisko?

Turystyka biznesowa – na czym polega to zjawisko?

W obecnych czasach nasi klienci nie chcą już być biernymi odbiorcami reklamy,  oczekują interakcji i wartości dodanej. Dlatego dużego znaczenia nabiera event marketing, narzędzie wspierające  sprzedaż, przeznaczone do określonej i precyzyjnie dobranej grupy odbiorców i co najważniejsze bardzo efektywne. Rozróżnić można trzy rodzaje eventów oparte na wiedzy, produkcie i motywacji. 

Pierwsza grupa eventów oparta na wiedzy to kongresy, konferencje i wszelkiego rodzaju spotkania polegające na wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu wiedzy na temat osiągnieć naukowych i gospodarczych. Firmy najczęściej wykupują powierzchnię  wystawową i reklamę w programie kongresu do promocji swoich produktów, ale najbardziej pożądaną formą współpracy z organizatorem kongresu jest udział  firmy w programie merytorycznym wydarzenia. Dlatego też firmy często za pomocą swoich przedstawicieli czy uznanych naukowców w danej dziedzinie przedstawiają   swoje osiągnięcia i doświadczenia podczas sesji kongresowych, tym samym promując i uwiarygadniając swoją markę. Wystąpienia w formie artykułów publikowane są zazwyczaj w materiałach pokongresowych, z których uczestnicy kongresu wielokrotnie korzystają w swojej pracy zawodowej. Jest to znakomita okazja do przedstawienia swoich najnowszych i innowacyjnych produktów przed gronem specjalistów w danej dziedzinie, którzy mogą stać się ambasadorami marki.

Druga grupa eventów to wydarzenia promujące konkretny produkt czy markę. W tej grupie mieszczą się takie wydarzenia jak imprezy kulturalne sponsorowane przez właścicieli marki, premiery produktów czy wydarzenia firmowe. Znakomitym przykładem imprezy muzycznej wykreowanej przez Grupę Żywiec jest  „Męskie granie” . Wiele firm, szczególnie z branży motoryzacyjnej i elektronicznej organizuje ekskluzywne premiery produktów. Nowe modele samochodów czy smartfonów i tabletów prezentowane są na uroczystych galach przy obecności celebrytów, z bardzo atrakcyjnym programem artystycznym. Wydarzenia firmowe to najczęściej eventy z okazji jubileuszu firmy, mogą to być z jednej strony gale, a z drugiej pikniki , w których biorą udział pracownicy i partnerzy firmy. Jest to okazja do prezentacji dotychczasowych osiągnieć firmy, pochwalenia się odpowiedzialnością w biznesie czy uhonorowania najbardziej zasłużonych pracowników. Obchodzenie jubileuszy firmy wraz z pracownikami  i partnerami, ż jednej strony zacieśnia więzi z firmą, ale też inspiruje uczestników do tworzenia i przekazywania różnych osobistych treści o firmie i jej działalności. 

Trzecią grupą eventów są imprezy motywacyjne, które służą głównie wsparciu działań sprzedażowych firmy, mogą być realizowane w kraju, jak i zagranicą, a efektem tych eventów jest motywacja i integracja wybranej grupy  docelowej. Muszą to być  wyjątkowe wydarzenia, niedostępne dla zwykłych turystów, albo ekskluzywne, tak  żeby uczestnicy  poczuli, że są wyróżnieni, co w konsekwencji jeszcze bardziej ich zmotywuje do promocji marki i zwiększenia sprzedaży produktów tej marki

Symposium Craccoviense Sp z o.o. wraz z przygotowaniem i realizacją wydarzenia oferuje firmom i organizacjom  narzędzia pozwalające na zmierzenie efektywności danego programu, sprawdzenie efektu  biznesowego, wizerunkowego, merytorycznego, jak i  zwrotu z inwestycji. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dobrze dobrany program do założonych celów jest kluczowy do osiągnięcia wysokiej efektywności wydarzenia.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz