Materiał Partnera

Trzy rodzaje instalacji fotowolataicznych małej mocy

Trzy rodzaje instalacji fotowolataicznych małej mocy

Instalacje fotowoltaiczne tak zwane małej mocy, są dedykowane dla domów jednorodzinnych. Ich wdrożenie ma zaś zapewnić dodatkowe źródło energii, źródło przejściowe, przy etapowej rezygnacji z dostaw od dużych zakładów elektroenergetycznych, lub też całkowite uniezależnienie się od zakupu energii od dostawców zewnętrznych.

Trzy rodzaje technologii fotowoltaicznej dla domu

Jeśli chodzi o domy jednorodzinne, a także kilkurodzinne, można wymienić trzy rodzaje – jak już wspomniano – rozwiązań solarnych. Rozróżnienie to zastało sklasyfikowane, na podstawie: wykorzystywanego źródła energii, sposobu podłączenia do publicznej sieci elektroenergetycznej, a także ze względu na konfigurację techniczną. Mowa zatem o fotowoltaice autonomicznej (off-grid), fotowoltaice półautonomicznej (on-grid), a także o systemie mieszanym. Jeśli chodzi zaś o urządzenia oraz osprzęt, wyposażenie składa się z:

  1. Paneli fotowoltaicznych podłączonych pod regulator ładowania i akumulatory, a także falownik DC oraz AC – dla rozwiązania off-grid.
  2. Paneli fotowoltaicznych podłączonych pod falownik i sterownik, a także transformator, współpracujący z siecią publiczną – dla opcji on-grid.
  3. Paneli fotowoltaicznych z konwerterem DC/DC, turbiny wiatrowej z konwerterem AC/DC, które podłączone są do wspólnego regulatora ładowania i akumulatora, a następnie do falownika, generatora spalinowego oraz instalacji elektrycznej budynku – dla systemu hybrydowego.

Fotowoltaika a warunki klimatyczne w Polsce

Nowoczesność technologii fotowoltaicznych powoduje, że dzisiaj również w Polsce, jest to inwestycja bardzo opłacalna i stosunkowo szybko się zwracająca. Dostawcy solarów i ich montażyści, zawsze przygotują zaś szczegółowy kosztorys i prognozę opłacalność, opartą o szczegółowe bilanse energetyczne oraz warunki klimatyczne regionu. W ten sposób działa między innymi renomowana firma OZETEL. Warto wiedzieć, że proponuje ona często wdrożenie tak zwanych trackerów, czyli urządzeń do optymalnego ustawiania modułu fotowoltaicznego w wyniku śledzenia ruchu Słońca. Jest to kosztowne rozwiązanie, dlatego alternatywą dla domów, jest korzystanie z systemu on-grid lub hybrydowego. W pierwszym wymienionym, latem, nadwyżki energii, są sprzedawane zakładowi energetycznemu, a zimą niedobory energii, są od niego odkupowane (sezon zimowy w Polsce to wykorzystanie zdolności fotowoltaiki na poziomie około 30%). Hybrydowy system zaś, choć droższy we wdrożeniu, zapewnia najwyższy poziom autonomii – wyższy, niż w przypadku off-grid, który traci swoją wysoką efektywność właśnie zimą. 

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz