Materiał Partnera

Trzy modele wyceny nieruchomości

Trzy modele wyceny nieruchomości

Z usług wyceny nieruchomości wyspecjalizowanych ekspertów dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego, korzystają dzisiaj klienci indywidulani, instytucjonalni, a także publiczni. Dzisiaj często tego typu działania opierają się na trzech bardzo ważnych składowych. Zalicza się do nich wartość rynkową, wartość odtworzeniową, a także propozycję bankowo-hipoteczną. Dowiedz się, na czym polega wycena nieruchomości.

Czym jest wycena nieruchomości?

Wyceny nieruchomości – to działania polegające na określaniu przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych wartości wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części składowych, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, wartości szkód lub nakładów dotyczących nieruchomości i ich części składowych. W wyniku wyceny nieruchomości najlepsi specjaliści określają: wartość rynkową, wartość odtworzeniową, propozycję bankowo-hipoteczną, wartość katastralną. W wyniku wyceny można określić także wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora, koszt odtworzenia obiektów budowlanych, koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień, plantacji kultur wieloletnich, a także zasiewów i upraw.

Wycena nieruchomości – rodzaje

Przy wycenie nieruchomości mowa w uproszeniu o trzech różnych jej modelach. Pierwszym z nich jest określanie wartości rynkowej istniejących obiektów mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych, a także gruntów, lasów, czy też wszelkiego wyposażenia, które składa się na daną nieruchomość – mowa np. o infrastrukturze energetycznej. Warto przy tym wiedzieć, że przy określaniu wartości rynkowej, eksperci biorą pod uwagę wiele czynników, takich jak np.: stan techniczny obiektów, atrakcyjność obiektu i okolicy, w której jest położony, infrastruktura danego obszaru, planowane inne inwestycje w okolicy. Istotne jest również to, iż dana wycena rynkowa zawsze musi być podparta dowodami, w postaci badań, ekspertyz i analiz, a cały proces musi odbywać się w pełnej niezależności rzeczoznawcy, bez względu na to, kto zlecał przeprowadzenie owej wyceny.

Drugim typem wyceny nieruchomości, jest tak zwana wycena odtworzeniowa. Mowa o niej wtedy, kiedy wartość obiektu, gruntu itp. ma zostać określona dla niewystępującej na rynku nieruchomości. Składa się ona zatem najczęściej na: wartość części składowych gruntu,  wartość gruntu, koszt odtworzenia części składowych gruntu, zużycie części składowych gruntu, oraz koszt zakupu gruntu. Wartość odtworzeniowa często jest określana w celach ubezpieczeniowych budynków od ognia, czy innych losowych zdarzeń.

Trzeci typ wyceny nieruchomości, to propozycja bankowo-hipoteczna. Jest nią określanie wartości nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym szczególnie dla ustaleń bankowych związanych z hipoteką nieruchomościową. Bardzo ważną składową tego rodzaju wyceny, jest ocena poziomu ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank hipoteczny. Rzeczoznawca współpracujący z podmiotem udzielającym kredyt, musi zatem określić nie tylko wartość rynkową nieruchomości, ale przygotować ekspertyzę prognostyczną.

Obsługa rynku nieruchomościowego – rzeczoznawcy i nie tylko!

Warto wiedzieć, że według polskiego prawa wyceną nieruchomości, mogą zajmować się tylko wyspecjalizowani rzeczoznawcy majątkowi. Coraz częściej można zaś spotkać się z firmami, zrzeszającymi tego typu ekspertów, które zajmują się kompleksową obsługą nieruchomościową. Mowa o usługach związanych zarówno z czynnościami techniczno-budowlanymi, geodezyjnymi, ekonomiczno-finansowymi, jak i prawnymi oraz administracyjnymi. Taką obsługą dla podmiotów indywidualnych, instytucjonalnych oraz publicznych, świadczy m.in. grupa Kosicki Nieruchomości, która wyspecjalizowana jest także w szerokich działaniach obrotu gruntami, mieszkaniami, domami, użytkami rolnymi, czy też obiektami komercyjnymi/przemysłowymi/gospodarczymi.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Oprócz trzech modeli wyceny nieruchomości warto również zapoznać się z często związanym z nim pośrednictwem ubezpieczeniowym, polegającym na kojarzeniu stron transakcji, a także na doradztwie, przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie, wynajmie nieruchomości. Najlepsi eksperci oferują również wsparcie w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości, czy wynegocjowaniu najkorzystniejszej ceny nieruchomości. Doskonała znajomość rynku nieruchomości poparta wieloletnim doświadczeniem pracy jako rzeczoznawcy majątkowi, gwarantuje wybór odpowiedniej nieruchomości, oszacowanie jej właściwej wartości, a także potencjału w przyszłym okresie. Tym wyróżnia się wspomniana grupa Kosicki Nieruchomości.

Oceń artykuł (2)
4.5
Komentarze
Dodaj komentarz