Materiał Partnera

Transport zwłok z zagranicy – jakich formalności należy dopełnić?

Transport zwłok z zagranicy – jakich formalności należy dopełnić?

Chcąc przetransportować ciało zmarłego z zagranicy do Polski, musimy być przygotowani na konieczność dopełnienia szeregu formalności, które zostały określone w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Trzeba również pamiętać, że przewożeniem zwłok mogą zajmować się wyłącznie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

Kompletowanie niezbędnych dokumentów

Rozporządzenia Ministra Zdrowia podają spis dokumentów potrzebnych do uzyskania zaświadczenia i pozwolenia na przewóz ciała, a także szczegółowo określają, jak powinna przebiegać procedura transportu zwłok z zagranicy i jakie wymagania sanitarne i techniczne muszą zostać spełnione. Podstawą jest uzyskanie od starosty lub prezydenta miasta pisemnej zgody na pochówek, którą należy złożyć w polskim urzędzie konsularnym w państwie, w którym zmarł nasz bliski. Do dokumentu będziemy musieli także dołączyć akt zgonu oraz zaświadczenie medyczne, że zgon nie był spowodowany chorobą zakaźną. W konsulacie należy także przedstawić zaświadczenie, że zakład pogrzebowy, z którego usług zamierzamy skorzystać, posiada odpowiednie uprawnienia do przewozu zwłok oraz pojazd spełniający wymagane normy. Po otrzymaniu kompletu dokumentów, konsul wyda nam zaświadczenie potwierdzające zgodę na przewóz ciała.

Wymagania dotyczące transportu

Kiedy skompletujemy wszelkie dokumenty, należy zająć się kwestiami technicznymi oraz logistycznymi związanymi z transportem ciała z zagranicy. Przewóz zwłok najlepiej jest zlecić profesjonalnemu zakładowi pogrzebowemu, takiemu jak Centrum Pogrzebowe w Dzierżoniowie, prowadzone przez Marię Kramach-Terlecką oraz Tadeusza Terleckiego.

Dobry zakład pogrzebowy pomoże nam w dopełnieniu wszelkich formalności i zadba, aby wszystkie rygorystyczne wymogi dotyczące transportu zostały spełnione.

Musimy pamiętać, że pojazd realizujący transport zwłok musi być oznakowany oraz przystosowany do przewozu ciał. Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych i technicznych jest niezbędne. Przede wszystkim, kabina kierowcy musi być odizolowana od części przeznaczonej do przewozu zwłok. Pojazd musi być wyposażony w system zabezpieczający trumnę lub urnę przed przesuwaniem się podczas jazdy. Natomiast podłoga w tego typu samochodzie musi być wyłożona materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na działanie dezynfekujących środków chemicznych.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz