Transport śródlądowy - najważniejsze informacje

Transport śródlądowy - najważniejsze informacje

Transport nieodłącznie jest związany z działalnością gospodarczą człowieka. To dowóz surowców i materiałów, przewóz wytworzonych dóbr oraz przewóz ludzi. By gospodarka mogła się rozwijać, towarzyszyć jej (a nawet ją wyprzedzać) musi transport. W Polsce jest to głównie transport śródlądowy. Obejmuje ponad 99% usług transportowych wewnątrz kraju. Zaledwie niecały procent stanowi przewóz lotniczy.

Transport drogowy

W Polsce 85% ładunków jest przewożonych ciężarówkami. Podobnie jest z przewozem osób, który od kilkunastu lat opiera się w większości na samochodach prywatnych, w dalszej kolejności – autobusach i busach, następnie jest przewóz pociągami. Już 10 lat temu zarejestrowanych było 16 mln pojazdów samochodowych, w tym 12 mln aut osobowych i te liczby stale wzrastają. Jednak wśród pojazdów przeważają auta ponad 5-letnie i dużo starsze. Na szczęście zwiększa się też liczba dobrych dróg, przybyły autostrady i drogi ekspresowe. Jednak tylko 8% tras spełnia standardy Unii Europejskiej. Np. prawie na 40% szos istnieją koleiny.

Transport drogowy, mimo że szybki i efektywny, przynosi wiele szkód. Są to m.in.:

  • dużo wypadków, duża śmiertelność wśród ofiar,
  • zanieczyszczanie środowiska naturalnego (emisja gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń i hałasu, co negatywnie odbija się na stanie zdrowia ludności),
  • nadmierne obciążenie dróg,
  • duże koszty remontów i napraw dróg.

Z tych powodów bardziej korzystny jest transport kolejowy.

Transport kolejowy

W Polsce eksploatuje się 19 tysięcy linii kolejowych, jednak tylko 50% z nich prezentuje dobry stan techniczny. Pozostałe wymagają modernizacji. Pieniądze na inwestycje restrukturyzacyjne pochodzą w dużej części z funduszy europejskich. Jednak ze sprawozdań Komisji Europejskiej wynika, że nie są one wydawane racjonalnie, modernizacja kolei nie przebiega w pożądanym tempie, inwestycje prowadzone są opieszale, bez należytej kontroli.

Na wzrost przewozów pasażerskich wpłynęło wprowadzenie superszybkich pociągów. Transport towarów odbywa się opieszale – 27 km/godz.

Największym przewoźnikiem kolejowym jest PKP SA. W skład przedsiębiorstwa wchodzi kilka spółek, m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo, PKP Intercity. Poza tym samorządy wojewódzkie mają w swej gestii Przewozy Regionalne.

Transport wodny

Wydawałoby się, że transport wodny śródlądowy nie odgrywa w Polsce dużej roli. Jednakże rocznie żeglugą śródlądową przewozi się prawie 10 milionów ton towarów i półtora miliona pasażerów. Wśród towarów przeważa piasek i żwir, następnie węgiel kamienny, metale i wyroby metalowe, rudy oraz nawozy. Transport ludzi ogranicza się do lokalnych przewozów turystów. Łączna liczba wodnych dróg śródlądowych wynosi 3638 kilometrów. Najważniejszy jest szlak wodny prowadzący z Górnego Śląska do Szczecina. Prowadzi rzeką Odrą i Kanałem Gliwickim. Trasa żeglowna prowadzi też dolnym i środkowym biegiem Wisły. Ponadto eksploatowane są kanały: Wieprz-Krzna, Bydgoski, Augustowski, Elbląski, Żerański i in.

Transport wodny jest stosunkowo tani, jednak dużo nakładów wymaga regulacja szlaków. Minusem rzecznej żeglugi jest mała prędkość poruszania się pojazdów oraz sezonowość (w zimie na ogół transport jest niemożliwy).

Oceń artykuł (6)
4.3
Komentarze
Dodaj komentarz