Materiał Partnera

Transport spełniający wymagania nowoczesnego przedsiębiorcy

Transport spełniający wymagania nowoczesnego przedsiębiorcy

Nowoczesne usługi transportowe to nie tylko przewożenie towarów z jednego miejsca do innego. Aby usługa była w pełni kompleksowa towarzyszy jej szereg innych ofert powiązanych z transportem, od magazynowania i przeładunku towarów zaczynając, poprzez spedycję i kończąc na wszelkiego rodzaju propozycjach dotyczących logistyki i dystrybucji. Jeśli prowadzisz firmę produkcyjną, powinieneś zainteresować się nowoczesnymi ofertami firm transportowych. 

Co jeszcze oprócz przewożenia towarów?

W dzisiejszych czasach sam transport już nie wystarczy, zwłaszcza, jeśli klient prowadzi dużą firmę, w której niewyobrażalne są przestoje. Taki klient szuka firmy transportowej, która zajmie się obsługą transportu towarów produkowanych przez niego, albo półproduktów i surowców, których potrzebuje, w sposób kompleksowy. Klient oczekuje, ze towar wyjedzie z jego przedsiębiorstwa i dotrze do celu przeznaczenia, gdzie niezwłocznie zacznie zarabiać na siebie. Tymczasem po drodze od wytworzenia produktu, do jego znalezienia się na pace ciężarówki, są jeszcze czynności pośrednie. Te trzy aspekty, transport, spedycja i logistyka, nierozerwalnie łączą się ze sobą. Odbiór towaru od wytwórcy; zaplanowanie najtańszej i najszybszej trasy przewozu – albo wybór tej optymalnej; zadbanie o odpowiednią dokumentację, listy przewozowe i inne zgody i zaświadczenia. Co innego potrzebne jest przy transporcie produktów żywnościowych, a co innego przy wielkogabarytowych i przedsiębiorca zlecający transport woli, by wszelkimi formalnościami zajęła się już firma odpowiedzialna za transport, a nie on sam. Czasem towar trzeba jeszcze przed transportem przez pewien czas przechować w dogodnym miejscu. A po przetransportowaniu na miejsce przydałaby się jeszcze dystrybucja. I takie właśnie usługi świadczą nowoczesne firmy transportowe.

Transport, spedycja i logistyka jako usługa kompleksowa

Elementy powiązane z transportem, ale nie stanowiące bezpośrednio przewożenia towaru to spedycja oraz logistyka. Spedycja odnosi się do wszelkich czynności związanych z odebraniem towaru, z podpisaniem umów, ze zdobyciem, uwierzytelnieniem i okazaniem dokumentów przewozowych, także tych umożliwiających transport towarów za granicę i przywiezienie ich zza granicy. Logistyka z kolei odnosi się do planowania transportu, wyboru optymalnych tras i środków transportu. Łącząc wszystkie te usługi firma Mag Ma świadczy w pełni kompleksowe usługi dotyczące przewożenia towarów, a dodatkowo oferuje także możliwość magazynowania towarów, oraz ich dystrybucji w miejscu docelowym. Jeśli firma spedycyjno-transportowa chce rzetelnie wykonywać swoje zadania powinna dysponować nie tylko transportem drogowym, ale oferować także inne środki, jak transport morski czy kolejowy.
Opracowanie:
Gdynia, Krzywoustego 6
tel. 58 322 08 29
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz