Materiał Partnera

Transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy to przewóz ładunków, których wielkość i masa przekraczają dozwolone prawnie normy poruszania się po drogach krajowych lub międzynarodowych. Do transportu ponadgabarytowego można zaliczyć na przykład ładunki takie jak: przęsła mostów, elementy konstrukcji przemysłowych, turbiny wiatrowe czy też transformatory elektryczne.

Na czym polega transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy, zwany również ponadnormatywnym lub nienormatywnym, jest to transport takich towarów, których wymiary przekraczają normy określone w prawie o ruchu drogowym, dla pojazdów poruszających się po drogach.

Transport ponadgabarytowy obejmuje ładunki przekraczające następujące wartości parametrów drogowych:

  • szerokość 2,5m,
  • długość 16,5 m naczepa i 18,5 m przyczepa,
  • wysokość  4 m,
  • masa 42 tony.

W praktyce oznacza to, że wystarczy, by przewożony towar przekraczał wymiary naczepy, by mógł zostać uznany za ładunek ponadgabarytowy.

Pozwolenia i licencje

Transport ponadgabarytowy jest regulowany przez przepisy, a do jego przewozu niezbędne są specjalne zezwolenia. Jeżeli jest to transport międzynarodowy, pozwolenie na jego przemieszczanie musi wydać każdy kraj, przez który ładunek ponadgabarytowy będzie transportowany.

W każdym z poszczególnych krajów takie zezwolenia wydają określone jednostki administracji publicznej. Na terenie Polski za wydawanie takich pozwoleń odpowiedzialne są, w zależności od rodzaju i czasu zezwolenia, jednostki takie jak: starosta właściwy dla danego obszaru, generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, oraz naczelnik urzędu celnego.

Organ, do którego złożony został wniosek o pozwolenie na transport ponadgabarytowy, musi wydać decyzję w ciągu 14 dni. Podobny czas na wydanie pozwolenia mają również inne kraje europejskie, dlatego warto skontaktować się z firmą transportową co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem transportu.

Transport za dużych, za szerokich i za długich rzeczy przewozi się przy użyciu specjalistycznego sprzętu, dopasowanego do tego rodzaju transportu. Obecnie szeroki wybór wyspecjalizowanych naczep umożliwia przewiezienie niemal każdego towaru ponadgabarytowego, ale organizacja takiego transportu wciąż wiąże się z licznymi przeszkodami, bowiem transport drogowy nie zawsze jest możliwy.

Bardzo często, szczególnie w przypadku dużych lub ciężkich ładunków, zezwolenie pozwala na przewóz ładunku wyłącznie nocą, by nie utrudniać ruchu w ciągu dnia innym użytkownikom dróg.

Transport ponadgabarytowy musi być dokładnie przemyślany. Zatrudnia się dlatego pilotów, którzy dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, podczas transportu.

Nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2011 roku szczegółowo reguluje warunki transportu ponadgabarytowego.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz