Materiał Partnera

Transport pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych – poznaj przepisy i procedury

Transport pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych – poznaj przepisy i procedury

Przewóz dużych ilości gotówki lub innych wartościowych przedmiotów podlega specjalnym środkom ostrożności. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i procedury takich transportów są określone przepisami prawa. Dowiedz się, w jaki sposób przewozi się wartościowe przedmioty, kiedy do transportu gotówki trzeba zamówić konwój i jakie jeszcze przedmioty objęte muszą być specjalnym nadzorem podczas przewozu.

Przewóz pieniędzy i wartości pieniężnych – normy

Transport tak zwanych „wartości pieniężnych” dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, banków i tym podobnych instytucji. Warto wiedzieć, że pod tym pojęciem rozumiemy nie tylko znaczne ilości gotówki, ale też papiery wartościowe, złoto i inne metale czy kamienie szlachetne oraz wyroby z nich wykonane.

Przewozami kosztowności zajmują się licencjonowane agencje ochrony mienia i osób, takie jak firma Zamek sp.j. Organizację takiego przewozu nazywa się konwojem. Wykonanie tego typu usługi wymaga od firmy ochroniarskiej posiadania odpowiedniego sprzętu oraz doskonale przeszkolonego personelu. Wybrana agencja ochrony powinna być również ubezpieczona.

Podstawą do określenia zasadności przeprowadzenia konwojowania gotówki lub innych wartości pieniężnych jest tak zwana jednostka obliczeniowa. Dokładna wysokość jej kwoty zmienia się dynamicznie – jednostka obliczeniowa stanowi bowiem 120-krotność przeciętnego krajowego wynagrodzenia. Dane na ten temat co kwartał prezentuje Główny Urząd Statystyczny. Do zastosowania szczególnych zabezpieczeń kwalifikuje się przewóz kosztowności o wartości powyżej 1/5 jednostki obliczeniowej. Wartości pieniężne przewyższające wartość jednostki obliczeniowej trzeba transportować specjalnie przygotowanym pojazdem – bankowozem. Pojazdy te są podzielone na trzy kategorie ze względu na wymagania techniczne (A, B i C).

Przepisy określają także precyzyjnie role osób biorących udział w konwoju i zakazują wykonywania kilku funkcji przez jedną osobę. Ochroną przewożonego ładunku zajmuje się konwojent (w przypadku kwoty przekraczającej 8 jednostek obliczeniowych – dwóch konwojentów, powyżej 24 jednostek – trzech, a powyżej 50 – czterech). Przenoszeniem wartości pieniężnych zajmuje się odrębna osoba, natomiast kierowca może być odpowiedzialny tylko za prowadzenie pojazdu.

Transport wartościowych przedmiotów – kiedy zamówić konwój?

Z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa przewozić warto nie tylko znaczne ilości gotówki i kosztowności, ale też inne przedmioty. Popularne są na przykład konwoje dzieł sztuki. Korzystają z nich zarówno muzea i inne instytucje kulturalne, jak też prywatni kolekcjonerzy. Zasady transportu i bezpieczeństwa są w tym przypadku bardzo podobne do konwojowania wartości pieniężnych. Wyspecjalizowane w tym kierunku agencje ochrony mienia dbają nie tylko o bezpieczny transport obiektów muzealnych i dzieł sztuki, ale też ich poprawne opakowanie oraz ostrożne przenoszenie i skuteczne mocowanie w pojeździe. Konwój może pomóc też w przewiezieniu kosztownego, specjalistycznego sprzętu o dużej wartości lub przedmiotów niebezpiecznych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz