Materiał Partnera

Transport odpadów komunalnych i budowlanych

Transport odpadów komunalnych i budowlanych

Ochrona środowiska spowodowała znaczny rozwój branży recyklingowej, która w odpowiedni sposób przywraca do obiegu bądź utylizuje odpady komunalne. Podobnie jest z odpadami budowlanymi, które są bardzo pożądane w recyklingu – zwłaszcza elementy z metalami niezależnymi. Działania proekologiczne związane są również z odpowiednim transportem różnego rodzaju odpadów. Ich przewozem mogą zajmować się tylko odpowiednio przygotowane do tego firmy.

Dokumenty wymagane przy transporcie odpadów

Firmy transportowe zajmujące się transportem odpadów muszą przestrzegać wielu przepisów prawnych. Muszą m.in. posiadać dokumenty przewozowe. W ich skład wchodzą potwierdzenia o rodzaju transportowanych odpadów, dane zlecającego transport, faktury sprzedaży odpadów czy dokumenty dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów. Podobnie jest w wypadku wynajmu kontenerów gruzowych, kontenerów śmieciowych czy też zsypów gruzowych (rękawów zsypowych) – muszą one posiadać odpowiednie certyfikaty, potwierdzenia jakościowe, a także przeglądy techniczne.

Oznakowanie transportu odpadów

Transportem odpadów komunalnych i budowlanych zajmują się tylko wykwalifikowane przedsiębiorstwa transportowe, takie jak firma ID-Trans. Podejmują one współpracę z klientami biznesowymi, a także instytucjami publicznymi – są to zarówno deweloperzy nieruchomościowi, jak i samorządy terytorialne. Firmy transportowe muszą dbać o wypełnienie wszystkich wymagań środowiskowych. W tym celu rozporządzenia dotyczące prawa o ruchu drogowym wyznaczają sposób oznakowania pojazdów bądź zespołu pojazdów, uprawnionych do działań przewozu odpadów. Maszyny powinny być oznakowane białą tablicą, na której umieszcza się napis „ODPADY”. Wymiary tablicy to 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, a wymiary czarnego napisu powinny mieścić się w granicy 100 mm wysokości i 15 mm szerokości linii. Oznakowanie to musi być umieszczone na zewnętrznej części pojazdu w widocznym miejscu – pojazdy przewożące transgraniczne odpady są oznakowane literką „A”. Firmy transportowe są również zobowiązane do zabezpieczenia przewożonych materiałów. Nie mogą one się ze sobą mieszać, a także rozprzestrzeniać poza środek transportu – wywóz śmieci wymaga więc zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.

Rodzaje odpadów komunalnych i budowlanych

Najczęściej przewożonymi odpadami są: gruz, odrzuty budowlane i remontowe, papy, odpady organiczne, gałęzie, trawy, liście, odpady przemysłowe, śmieci z różnych materiałów, a także śnieg. Każdy rodzaj transportowanych odpadów komunalnych czy budowlanych musi być przewożony według innych zasad. Uwzględniają one takie cechy, jak sypkość odpadów, ich stopień zagrożenia dla środowiska czy też zajmowana objętość. Wymaga to specjalistycznej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, a także dobrego zaplecza transportowego – najlepsze firmy transportowe dobierają do określonego rodzaju odpadów odpowiedni sprzęt i pojazdy.

Opracowanie:
Kielce, Łódzka 308
tel. 667 634 706
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz