Transport międzynarodowy a wymagane dokumenty przewozowe

Transport międzynarodowy a wymagane dokumenty przewozowe

Dokumenty, jakie posiada przy sobie kierowca realizujący transport towaru poza granicami kraju, stanowią potwierdzenie stosowania się do wszystkich przepisów i regulacji w zakresie transportu drogowego.

Ustawy o transporcie drogowym

Przedsiębiorstwo transportowe oferujące przewóz towarów zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym zobowiązane jest przygotować odpowiednie dokumenty dla każdej jednostki transportowej. Kierowca pojazdu bezwzględnie na odległość, na jaką jest transportowany towar, musi posiadać szereg dokumentów uprawniających do przewozu ładunku. Zakres wymaganych dokumentów regulują przepisy prawa o ruchu drogowym oraz Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.).

Dokumenty podczas kontroli

Dokumentami, jakie musi posiadać kierowca podczas transportu towarów, są:

 • prawo jazdy;
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • aktualne ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej);
 • certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa;
 • potwierdzenie dopuszczenia do ruchu;
 • wypis z licencji w ruchu międzynarodowym;
 • wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;
 • karty kierowcy;
 • potwierdzenia uiszczenia opłaty za przejazd po drogach;
 • odczytu z urządzenia rejestrującego parametry przejazdu, czyli czas jazdy i czas postoju (z uwzględnieniem przerw i odpoczynku kierowcy), a także prędkość jazdy.

W związku z ładunkiem

Wykonując transport drogowy rzeczy, konieczne należy posiadać dokumenty bezpośrednio związane z rodzajem ładunku – odpowiednie zezwolenia wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym.

Oczywista jest potrzeba posiadania zezwolenia na przejazd samochodu z ładunkiem lub bez niego, o określonej masie, powodującym określony nacisk na osie lub zezwolenia na przejazd samochodu z ładunkiem o określonych wymiarach. Odrębne dokumenty będą dotyczyły również transportu zwierząt, odpadów, jak i transgranicznego przewozu organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Przepisy ADR

W przypadku przedsiębiorstwa świadczącego usługi przewozu towarów lotnych, toksycznych, radioaktywnych, łatwopalnych, wybuchowych itp., konieczne jest dostosowanie oznaczenia i dokumentów zgodnie z wymaganiami międzynarodowej konwencji dotyczącej przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych. Pojazd powinien być oznakowany tablicami ADR. Kierowca musi zostać wyposażony w  następujące dokumenty:

 • dokumenty przewozowe;
 • pisemne instrukcje dla kierowcy o sposobie postępowania z ładunkiem;
 • świadectwo szkolenia kierowcy (jeśli jest wymagane);
 • licencja kierowcy;
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (EX/II, EX/III, FL, OX, AT);
 • pozwolenie na przewóz niektórych towarów;
 • karta charakterystyki materiału niebezpiecznego.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz