Materiał Partnera

Transport materiałów sypkich w specjalistycznych silosach samochodów ciężarowych

Transport materiałów sypkich w specjalistycznych silosach samochodów ciężarowych

Przewóz materiałów sypkich zaliczanych do suchych może odbywać się na dwa sposoby: poprzez odpowiednie pakowanie i przewóz kontenerami oraz w innowacyjny sposób, dzięki wykorzystaniu ciężarówek z silosami na podwoziu. Drugi ze sposobów jest znacznie bardziej wydajny i szybki, ale wiąże się z podjęciem współpracy z profesjonalną firmą transportową. 

Wykwalifikowana kadra kierowców i odpowiedni sprzęt

Transport materiałów sypkich nowoczesnymi ciężarówkami ze sterylnymi silosami wiąże się z zastosowaniem nowoczesnej technologii, która wymaga sprawnej obsługi. To właśnie odpowiednio przygotowani kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia tego typu pojazdów i obsługi maszyn z silosami są kluczem do sprawnego rozładunku i załadunku. Wiedzą o tym takie firmy jak Spider Bus, które dbają, aby ich kadra była przygotowana do prac w różnych środowiskach pracy. Sam etap załadunku towarów musi być kontrolowany między innymi przez kierowcę. To on dba, aby cały proces przebiegł w odpowiedni sposób. Cała procedura wygląda następująco: kierowca wjeżdża do magazynu i otwiera górne włazy wlotowe, do których za pomocą rur załadunkowych trafi odpowiednia ilość produktów – są one odmierzane przez specjalny system. Kolejnym etapem jest zważenie pojazdu, założenie plomb oraz wystawienie dokumentacji. Po przewiezieniu ładunku czas na rozładunek – proces ten wymaga sprężonego powietrza, które wydobywa się z kompresora. Właśnie w ten sposób produkt wypychany jest przez otwór wylotowy. Niesamowicie istotne jest w tym przypadku ciśnienie powietrza, które należy sprawdzić na ekranach urządzeń (manometr). Warto wiedzieć, że transport materiałów sypkich wymaga przestrzegania wielu restrykcyjnych norm BHP – np. konieczny jest odpowiedni strój kierowcy. Najlepsze firmy transportowe zawsze dokładnie szkolą w tym zakresie swoich pracowników.

Rodzaje przewożonego materiału sypkiego – norma czystości silosów

Towarami sypkimi są najczęściej takie materiały budowlane jak cement, wapień, gips i piasek, a także materiały spożywcze – mleko w proszku, cukier, kasza czy mąka. Specjalnymi ciężarówkami z odpowiednimi silosami przewozi się również niektóre chemikalia, takie jak: polietylen, polichlorek winylu, polipropylen czy nawozy sztuczne. Rozwój technologii spowodował, że tego typu materiały łatwiej przewozić w odpowiednio przygotowanych samochodach ciężarowych z silosami na podwoziu niż w tradycyjny sposób, wymagający wdrażania procedur pakowania produktów i zabezpieczania w standardowych kontenerach. Zmniejsza to znacznie koszty produkcyjne i dystrybucyjne, a także czas od momentu przewozu materiałów sypkich do ich dalszej dystrybucji. Warto wiedzieć, że firmy transportujące tego typu surowce są zobowiązane do wykonywania dokładnego procesu sterylizacji silosów i całego układu rozładunkowego, na który składają się zawory spustowe, przewody i węże. Jest to szczególnie ważne w przypadku zmiany rodzaju przewożonego materiału – nie może dojść do sytuacji, w której produkt spożywczy będzie transportowany w niewyczyszczonym silosie, przewożącym wcześniej chemikalia.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz