Transport drogowy – definicja, rodzaje, infrastruktura, środki transportu

Transport drogowy – definicja, rodzaje, infrastruktura, środki transportu

Transport drogowy jest jednym z najpopularniejszych rodzajów transportu, ponieważ umożliwia szybkie dotarcie do niemal każdego miejsca. Przeczytaj, jakie są rodzaje transportu drogowego oraz jakie środki są wykorzystywane do przewozu osób i ładunków. Poznaj wady i zalety transportu drogowego i dowiedz się, kto ma prawo do jego kontroli.  

Co to jest transport drogowy?

Transport drogowy jest jedną z gałęzi transportu, która polega na przemieszczaniu się osób lub ładunków po drogach lądowych. W tym celu wykorzystuje się kołowe środki transportu, np. pojazdy samochodowe. Tę gałąź transportu obsługują przewoźnicy drogowi.

Jakie są rodzaje transportu drogowego?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym istnieją dwa kryteria podziału. Transport drogowy można podzielić we względu na transport zarobkowy i niezarobkowy, a także ze względu na kryterium terytorialne na transport krajowy oraz międzynarodowy.

Krajowy transport drogowy jest to transport przeprowadzany za pomocą pojazdów samochodowych bądź zespołu takich pojazdów, które są zarejestrowane w kraju. Przejazd odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei transport międzynarodowy odbywa się na trasie, której początek lub koniec znajduje się na terenie innego kraju.  

Jak wygląda infrastruktura transportu drogowego?

Infrastrukturę transportu drogowego tworzą m.in. grunt, roboty drogowe, konstrukcje budowlane, takie jak np.: mosty, wiadukty, tunele, osłony śniegowe; przejazdy kolejowe, znaki drogowe i urządzenia sygnalizacyjne i świetlne, parkometry itd.

Infrastruktura transportu samochodowego dzieli się na:

 • infrastrukturę liniową, czyli drogi
 • punktową – są to m.in. węzły drogowe, przystanki, punkty przeładunkowe, parkingi, stacje benzynowe, myjnie samochodowe, stacje kontroli pojazdów

Infrastrukturę liniową, czyli drogi, dzielimy na gruntowe oraz twarde, a także na ogólnodostępne drogi publiczne oraz drogi niepubliczne, czyli wewnętrzne i prywatne. Poza tym istnieje jeszcze kilka podziałów, w tym ze względu na:

funkcję:

 • drogi krajowe
 • drogi wojewódzkie
 • drogi powiatowe
 • drogi gminne
 • drogi lokalne
 • drogi miejskie, czyli ulice
 • drogi zakładowe

dostępność:

 • autostrady – na które wjechać można przez węzły na przecięciach z wyselekcjonowanymi drogami publicznymi. Obywa się na nich ruch bezkolizyjny, który gwarantują dwie jezdnie jednokierunkowe
 • drogi ekspresowe – można się na nie dostać zarówno przez węzły, jak i przez skrzyżowania jednopoziomowe. Mogą to być drogi dwu- lub jednokierunkowe
 • drogi ogólnodostępne (jedno- lub dwujezdniowe) – pozostałe drogi

Poza tym drogi kwalifikuje się ze względów technicznych na pięć klas, przy czym klasa pierwsza obejmuje autostrady i drogi międzynarodowe, a piąta drogi lokalne.

Jakie są środki transportu drogowego?

Środki do przewozu osób

Można podzielić je na indywidualne (np. samochody osobowe, rowery, motorowery) oraz służące do transportu zbiorowego (np. autobusy, autokary, trolejbusy).

Środki do przewozu ładunków

Są to m.in. samochody dostawcze, samochody ciężarowe – zarówno o nadwoziu uniwersalnym, jak i specjalnym, a także ciągniki.

Warto pamiętać o rozwiązaniach pośrednich, czyli pojazdach, które nadają się do transportu zarówno osób, jak i ładunków – są to samochody towarowo-osobowe.

Jakie są wady i zalety transportu drogowego?

Niewątpliwą zaletą transportu drogowego w Polsce jest łatwy dostęp niemal do każdego miejsca, a także niewielkie koszty utrzymania. Pojazdy transportu drogowego można bez problemu przystosować do przewozu ładunków różnego rodzaju.

Wadą tego rodzaju transportu może być niekorzystny wpływ na środowisko, a także stosunkowo niewielka ładowność. Szybkość przejazdu jest często uzależniona od warunków pogodowych. Problemem może być duże zagęszczenie ruchu, które powoduje duże korki. By uniknąć problemów, konieczna jest odpowiednia logistyka transportu drogowego.

Kto kontroluje transport drogowy?

Transport drogowy kontrolują:

 • Policja – nie tylko drogówka ma prawo do kontroli, ale także każdy inny funkcjonariusz
 • Inspekcja Transportu Drogowego – zazwyczaj sprawdza pojazdy ciężarowe i autobusy
 • Służba Celna
 • Straż Graniczna
 • Straż Miejska i Gminna – ma prawo do kontroli w ograniczonym zakresie
 • Straż Leśna i Straż parków narodowych – upoważniona do kontroli jedynie na terenie lasów i parków
Oceń artykuł (3)
2.7
Komentarze
Dodaj komentarz