Materiał Partnera

Tłumacz przysięgły – kim jest i jakie posiada uprawnienia?

Tłumacz przysięgły – kim jest i jakie posiada uprawnienia?

Pojęcie tłumacza przysięgłego często przewija się w publikacjach, a także pojawia się w ofercie biur usługowych zajmujących się przekładami z języków obcych na polski i odwrotnie. Kim jest tłumacz przysięgły i czym różni się od tłumacza zwykłego? Warto to wiedzieć, zanim skorzystamy z pomocy tłumacza.

Kiedy potrzebny nam tłumacz?

Tłumaczenia usługowe, z jakich możemy skorzystać w wielu biurach specjalizujących się w przekładach z różnych języków, mogą mieć rozmaitą wagę formalną. Do tłumacza zazwyczaj udajemy się wtedy, gdy zależy nam na wiernym przekładzie tekstu, a nie jedynie jego ogólnym zrozumieniu. Korespondując z krewnymi z zagranicy i posiadając podstawy języka, bez problemu dowiemy się, o czym piszą, korzystając jedynie ze słownika. Z kolei czytając specjalistyczny artykuł dotyczący problemu zawodowego, potrzebujemy wiernego przekładu włącznie z fachową terminologią, aby go zrozumieć. W tym drugim przypadku niezbędna jest pomoc tłumacza i to takiego, który zna naszą branżę i specjalizuje się w przekładach z tej dziedziny. Dotyczy to tekstów medycznych, technicznych, prawniczych czy biznesowych operujących fachowymi zwrotami. Tłumaczenie artykułu z czasopisma lub książki nie wymaga pomocy tłumacza przysięgłego, bowiem jest wykonywane na użytek prywatny, a jego główny cel stanowi zrozumienie treści.

Kiedy do tłumacza przysięgłego?

Różnica pomiędzy tłumaczem zwykłym a przysięgłym sprowadza się do posiadanych uprawnień, pozwalających na potwierdzanie zgodności tekstu z oryginałem. Takie potwierdzenie bywa niezbędne wówczas, gdy tłumaczony dokument chcemy przedstawić w sądzie, prokuraturze, urzędzie skarbowym czy u notariusza. Centrum Tłumaczeń oferuje między innymi tłumaczenia przysięgłe umów, dyplomów, pism urzędowych, ekspertyz, które mają być przedstawione właściwym organom albo osobom trzecim. Tłumaczenia przysięgłego wymagają też wszelkie dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, jeśli zostały one uzyskane poza granicami i będą przedstawiane pracodawcy w Polsce. Możliwa jest także sytuacja odwrotna, gdy wybieramy się do pracy za granicę z polskimi dyplomami i świadectwami. Tłumacz przysięgły nie musi nam bezpośrednio tłumaczyć tekstu. Jeśli już wcześniej dokonaliśmy takiego przekładu u tłumacza zwykłego, możemy zwrócić się do tłumacza przysięgłego w celu uwierzytelnienia przekładu, czyli potwierdzenia jego zgodności z oryginałem.

Kto zostaje tłumaczem przysięgłym?

Biuro tłumaczeń ogłaszające się w Internecie lub w prasie nie zawsze wykonuje tłumaczenia przysięgłe, bowiem do tego celu musi zatrudniać tłumacza z odpowiednimi uprawnieniami. Charakter tych uprawnień reguluje specjalna ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wydana w 2004 roku. Zgodnie z jej zapisem tłumaczem przysięgłym zostaje osoba, która ma obywatelstwo polskie lub jednego z krajów unijnych pod warunkiem, że doskonale zna język polski, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest niekarana. W kontekście umiejętności zawodowych osoba ta ukończyła studia magisterskie z filologii danego języka lub inne studia uzupełnione językowymi studiami podyplomowymi. Ostatni warunek stanowi złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Po egzaminie tłumacz składa ślubowanie i zostaje wpisany na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz