Materiał Partnera

Techniki przecierania drewna – charakterystyka

Techniki przecierania drewna – charakterystyka

Przecieranie drewna to etap konieczny do podjęcia jego dalszej obróbki. Jest to fachowe określenie na przetwarzanie surowych bali drewna w tarcicę. Ta jest materiałem budowlanym przetwarzanym dalej aż do uzyskania potrzebnego produktu. Tarcicą może być zarówno belka, jak i deska. Technik przecierania istnieje kilka, dlatego warto wiedzieć, która przynosi jakie efekty.

Siedem metod

Wybór zastosowanego sposobu przecierania drewna zależy od rozmiarów i rodzaju bali, a także od późniejszego przeznaczenia tarcicy.

Pierwszą metodą jest przetarcie jednokrotne, czyli tak zwane cięcie drewna „na ostro”. Po jednym przejściu traka otrzymujemy w ten sposób nieobrzynane deski lub bale. Jeżeli kłoda nie ma zewnętrznych sęków, to deskom z bocznej części nadaje się zazwyczaj mniejszą szerokość niż tym z części środkowej. Zwiększa to ich użyteczność.

Przetarcie jednodzielne występuje wtedy, gdy z jednej kłody uzyskujemy jeden krawędziak lub jedną belkę. Jeśli otrzymamy dwa krawędziaki lub dwie belki – jest to przetarcie dwudzielne. W przypadku trzech i więcej – wielodzielne.

Przetarcie dwukrotne, inaczej nazywane też przetarciem z pryzmowaniem, polega na przecieraniu kłód dwa razy. Za pierwszym razem przeciera się boczne części. Tak uzyskaną belkę obraca się następnie o dziewięćdziesiąt stopni i przeciera na deski lub bale jednakowej grubości.

Przetarcie promieniowe wykorzystywane jest rzadko, ponieważ służy do uzyskania tarcicy promieniowe. Stosuje się je ze względu na koszty w przypadku grubych kłód.

Przetarcie styczne polega na przecięciu równolegle od osi do pnia, tak aby na tarcicy wyraźnie widoczne były słoje roczne – im dalej od środka pnia, tym żywsze.

Przetarcie połówkowe stosuje się wyłącznie do drewna dębowego w celu uzyskania wysokiej klasy tarcicy.

Przetarcie krzyżowe to przetarcie drewna okrągłego na cztery krawędziaki z otwartym rdzeniem.

W tartaku i na miejscu

Ze względu na powstające niekiedy sprecyzowane potrzeby, na które przeznaczona zostanie tarcica, wożenie drewna do tartaku może nie być korzystne. W takim przypadku lepiej zwrócić się do tartaku przewoźnego. Usługi takie oferuje Drew-Pol.

Działalność taka pozwala na przecieranie drewna u klienta, co prowadzi do oszczędności w czasie – nie ma potrzeby transportu.

Składowanie tarcicy

Uzyskana po przecieraniu tarcica musi być odpowiednio składowana na placu budowy. Nie może ulec zawilgoceniu, a jednocześnie należy stworzyć warunki, w których woda będzie mogła odparowywać z drewna.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz