Materiał Partnera

Tabor kolejowy czyli pociągi na właściwych torach

Tabor kolejowy czyli pociągi na właściwych torach

Transport kolejowy to jeden z najważniejszych elementów gospodarki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Będąc pasażerami w pociągu widzimy tylko część całej infrastruktury. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele działań jest podejmowanych, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu naszej podróży.

Stan obecnej infrastruktury

Pierwszą linię kolejową na ziemiach polskich zbudowano na Dolnym Śląsku. W 1842 roku połączyła ona Wrocław z Oławą. W chwili obecnej jest ok. 19 tys. km linii kolejowych. Dzięki temu transport kolejowy to drugi co do wielkości, po transporcie samochodowym, rodzaj transportu, obejmujący usługi zarówno w przewozach towarowych, jak i pasażerskich. Niestety, na skutek zmian zachodzących w przemyśle i działań podjętych na rzecz restrukturyzacji nierentownych gałęzi gospodarki, w Polsce na początku lat 90. XX w. nastąpił spadek udziału kolei w przewozach. Warunkiem zmiany tej sytuacji jest zapewnienie właściwego stanu technicznego oraz odpowiednia gęstość linii kolejowych, jak również wybudowanie nowoczesnej infrastruktury kolejowej. Niestety obecnie często jest ona daleka od ideału. Problemem jest przede wszystkim zły stan torów, podtorza oraz obiektów inżynieryjnych. Ma to bezpośredni wpływ na niską prędkość składów, ograniczoną przepustowość, nacisk osiowy i długość składu. Niemniej jednak podjęty został szereg działań inwestycyjnych mających na celu poprawę obecnego stanu. Dodatkowo dofinansowanie z Unii Europejskiej umożliwia rozbudowę i poprawę istniejącej infrastruktury.

Sprawny tabor to podstawa

Prace podejmowane przy wszelkich remontach, modernizacjach i rozbudowie infrastruktury kolejowej wymagają specjalistycznych maszyn i narzędzi. Niezbędnymi naprawami i serwisem tego typu urządzeń zajmuje się Mavex-Rekord KFT Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Działalność firmy koncentruje się głównie na realizacji zamówień pozyskiwanych od przedsiębiorstw i instytucji prowadzących własny transport kolejowy i posiadających pojazdy szynowe oraz od firm prowadzących technologię napraw taboru kolejowego. Są to modernizacje, naprawy główne i naprawy rewizyjne pomocniczych i specjalnych pojazdów szynowych, pociągów sieciowych, przyczep do wózków motorowych, lokomotyw spalinowych. Mavex-Rekord KFT Sp. z o.o. Oddział w Polsce zajmuje się także wykonaniem oraz dostawą części zamiennych do pojazdów szynowych, jak również prowadzi naprawy i remonty urządzeń technologicznych do mechanizacji napraw taboru kolejowego, takich jak: zapadnie trakcyjne, podnośniki śrubowe Kutruffa, urządzenia do prostowania pudeł wagonowych, prasy itp. Ponadto realizują oni serwis autobusów szynowych  wyprodukowanych przez KOLZAM S.A. Każdy wykonany lub modernizowany przez nich produkt stanowi nowatorskie rozwiązanie techniczne, opracowane samodzielnie bądź we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi.

Transport kolejowy a środowisko

Skala oddziaływania transportu kolejowego na środowisko jest nieporównanie mniejsza niż ma to miejsce w transporcie drogowym. Sprowadza się głównie do emisji hałasu i drgań lub – w przypadku lokomotyw spalinowych – do zanieczyszczeń, które stanowią niewielki procent całkowitej emisji pochodzącej z transportu.

Wydaje się, że w chwili obecnej sytuacja transportu kolejowego w Polsce jest niekorzystna.  Zmienić mogą to odpowiednie inwestycje poprawiające stan infrastruktury. Są one punktem wyjścia do przygotowania oferty zarówno dla pasażerów, jak i dla klientów transportu towarowego. W konsekwencji atrakcyjność tej oferty pod względem czasu, ceny i jakości transportu będzie decydować o sukcesie kolei.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz