Materiał Partnera

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP jest działaniem niezbędnym przed przyjęciem pracownika do pracy. Pracodawca nie może dopuścić zatrudnionego do wykonywania obowiązków służbowych bez spełnienia tego zadania. Zasadniczym celem kursu jest dostarczenie przyszłemu pracownikowi umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, a także stanowiskowy.

Kilka słów o szkoleniu wstępnym BHP

Szkolenie wstępne BHP organizuje się przed dopuszczeniem nowego pracownika do wykonywania zadań zawodowych. Wskazane działanie ma na celu przekazanie zatrudnionemu wiedzy i umiejętności do świadczenia pracy z uwzględnieniem zasad i przepisów bezpieczeństwa. Pracownik zapoznawany jest ponadto z niebezpieczeństwami, które obecne są na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenie wstępne BHP dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Czym jest instruktaż ogólny BHP?

Instruktaż ogólny BHP zmierza do przedstawienia nowemu pracownikowi przepisów BHP umieszczonych w Kodeksie pracy. Ważne znaczenie ma także obowiązujący regulamin pracy, a także zasady związane z udzielaniem pierwszej pomocy – podkreśla pracownik reprezentujący Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa Simp. Instruktaż ogólny BHP przeznaczony jest dla nowych pracowników, praktykantów, uczniów zatrudnianych w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy – podstawowe informacje

Instruktaż stanowiskowy to części szkolenia wstępnego, która odbywa się na konkretnym stanowisku pracy. W tym przypadku zatrudniony zapoznaje się z niebezpieczeństwami, które mogą wystąpić na tym stanowisku. Przekazuje się ponadto informacje związane ze sposobami ochrony przed zagrożeniami. Instruktaż stanowiskowy składa się z czterech etapów. Wymienia się rozmowę wstępną specjalisty BHP z pracownikiem. Przeprowadza się również prezentację i wyjaśnienie wszystkich czynności, które będą należały do obowiązków pracownika z uwzględnieniem bezpiecznych technik. Podczas tego procesu wymienia się ponadto próbną realizację czynności przez pracownika i samodzielną pracę pod nadzorem instruktora. Na końcu powinien być przeprowadzony test sprawdzający poziom zdobytej wiedzy.

Odbycie szkolenia wstępnego powinno być odnotowane w aktach osobowych pracownika. Ważne jest także oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego BHP.

Opracowanie:
Kielce, Sienkiewicza 48/50
tel. 41 344 33 07
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz