Materiał Partnera

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – dlaczego powinny być bezwzględnie prowadzone w każdej firmie?

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – dlaczego powinny być bezwzględnie prowadzone w każdej firmie?

Za nieprzeprowadzenie kursów BHP Państwowa Inspekcja pracy może karać pracodawcę wysokimi mandatami. Są one ważne nie tylko ze względu na przepisy prawne, ale również dla zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pracownicy w każdej branży powinni mieć świadomość czyhających na nich zagrożeń oraz umieć się przed nimi chronić i zapobiegać. Dlaczego pracodawcy powinni bezwzględnie realizować szkolenia BHP?

Bezpieczeństwo dla każdego pracownika

Wielu pracowników uważa kursy BHP za niepotrzebną stratę czasu i niechętnie w nich uczestniczy. Są to zwłaszcza osoby pracujące fizycznie oraz starsi pracownicy, którzy szkolenia przechodzą regularnie od wielu lat. Należy pamiętać, że wszystkie informacje przekazywane podczas szkolenia są bardzo ważne i pozwalają na bezpieczne wykonywanie swojego zawodu. Szkolenie BHP jest szczególnie ważne w przypadku nowych pracowników, jeszcze nieświadomych zagrożeń płynących z wykonywania zawodu.

Ograniczenie zniszczeń sprzętu oraz straty materiałów

Oprócz ochrony życia i zdrowia pracowników, szkolenia BHP przynoszą pracodawcy korzyści wynikające z prawidłowego używania sprzętów lub maszyn. Kursy są dostosowywane do branży i podczas ich prowadzenia przekazuje się również podstawowe informacje dotyczące korzystania z urządzeń elektrycznych oraz narzędzi będących własnością danej firmy. Osoby, które ukończyły szkolenie BHP, są zobowiązane do podpisania oświadczenia, iż zostali zapoznani ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi na terenie zakładu pracy.

Jak często i gdzie przeprowadzać szkolenie?

Najlepszym wyjściem jest korzystanie z usług szkoleniowców, którzy dojeżdżają do firmy. Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty szkolenia, dlatego w tym wypadku może zaoszczędzić chociażby na transporcie pracowników do miejsca docelowego. Profesjonalne szkolenia z zakresu BHP prowadzi wiele firm zajmujących się dodatkowym kształceniem np. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Gdyni. Będąc właścicielem dużego przedsiębiorstwa, opłaca się zatrudnić pracownika, który dodatkowo ma uprawnienia do prowadzenia kursów BHP oraz udzielania instrukcji przeciwpożarowych. Szkolenia BHP powinny być przeprowadzane:

  • w przypadku każdego nowego pracownika przed rozpoczęciem pracy w firmie
  • raz do roku na stanowiskach wyjątkowo niebezpiecznych, mogących bezpośrednio narażać życie pracownika
  • raz na 3 lata na stanowiskach robotniczych
  • raz na 6 lat na stanowiskach biurowych
  • w przypadku pozostałych form pracy co 5 lat.
Opracowanie:
Gdynia, Słowackiego 53
tel. 58 620 23 96
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz