Materiał Partnera

Szkolenia z ratownictwa medycznego i BHP

Szkolenia z ratownictwa medycznego i BHP

Bezpieczeństwo to dzisiaj słowo, które jest nieodłącznym elementem struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, a także wielu instytucji publicznych. To dlatego wdrażają one w swoich podmiotach różnego rodzaju systemy BHP, a także przeprowadzają szkolenia ratownictwa medycznego. Warto wiedzieć, że coraz częściej na różnego rodzaju kursy pierwszej pomocy zgłaszają się także klienci indywidualni. Świetnym ośrodkiem szkoleniowym jest zaś firma Pawmed z Warszawy!

Oferta dla różnych grup klientów

Firma Pawmed przyjęła sobie za politykę szerzenie wśród społeczeństwa zachowań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i przeprowadzania pierwszej pomocy. Wbrew pozorom są to bardzo ważne działania – co trzeci Polak nie wie bowiem, w jaki sposób zachować się w sytuacji zagrożenia życia własnego lub innych osób. Oferta szkoleniowa grupy Pawmed, kierowana jest zatem do osób indywidulanych, personelów szkół, przedszkoli, urzędów, firm, a także fundacji i innych zorganizowanych podmiotów (np. szkolenia cykliczne w siedzibie klienta). Warto przy tym wiedzieć, że kursy przygotowywane są zarówno w modelu edukacji teoretycznej, jak i praktycznej – mogą zakładać np. wyjazdy integracyjne pracowników danego przedsiębiorstwa z elementami survivalowymi, uczącymi bezpieczeństwa całej grupy.

Szerokie wyspecjalizowanie – zakres szkoleń 

Szkolenia firmy Pawmed dotyczą przede wszystkim ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizowane kursy mogą być związane również z bardziej zaawansowanych dziedzin medycznych, jak np. pomocy osobom z padaczką, osobom, które przedawkowały środki odurzające, czy pacjentom geriatrycznym w ramach m.in. eliminowania zjawiska odleżyn. Bardzo ważnym elementem profilu szkoleniowego grupy Pawmed, jest edukacja młodzieży z zakresy pierwszej pomocy. Warto, aby różne pokazy i techniki zapewniania bezpieczeństwa, były pokazywane uczniom w szkołach oraz przedszkolach. Nasz sposób zachowań w krytycznych sytuacjach, kształtowany jest bowiem od wczesnych lat dziecięcych. Być może znajomość zasad pierszej pomocy pozwoli nam uratować komuś życie. Czy można ofiarować komuś coś piękniejszego i cenniejszego?

Obsługa imprez masowych i transport medyczny

Oprócz szerokiego zakresu szkoleniowego, firma Pawmed, jest otwarta także na współpracę przy obsłudze medycznej imprez masowych. Istotnym punktem działalności jest także transport medyczny. Specjaliści Pawmed posiadają ogromne doświadczenie w pomocy przy organizowania przewozów dla pacjentów, wymagających zagranicznego leczenia.

Grupa Pawmed posiada również uprawnienie do szkolenia osób, chcących rozpocząć pracę, w branży ratownictwa drogowego. Kurs obejmuje nie tylko techniki medyczne i ratownicze, ale także psychologiczne.

Opracowanie:
Warszawa, Koszykowa 79 A
tel. 503 993 899
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz