Materiał Partnera

Szkolenia w NODN „Supernauczyciel”, czyli większe szanse na uzyskanie awansu

Szkolenia w NODN „Supernauczyciel”, czyli większe szanse na uzyskanie awansu

Ze względu na to, że nauczyciele przekazują swoją wiedzę uczniom, ciągłe zwiększanie kompetencji oraz aktualizowanie informacji z różnych dziedzin to dla nich konieczność. Jednak uczęszczanie na kursy czy warsztaty doszkalające oferowane przez NODN „Supernauczyciel” jest ważne nie tylko z tego powodu. W zawodzie nauczycielskim dodatkowe kompetencje i umiejętności pod wieloma względami zwiększają szanse na uzyskanie awansu.

Doświadczona kadra szkoleniowa

Szkolenia szkoleniom nierówne, dlatego nauczyciele, którzy chcą się rozwijać, powinni znaleźć profesjonalne placówki z godną uwagi ofertą. W Warszawie właśnie takim miejscem jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”, szkolący nauczycieli już od 2012 roku. Szkolenia oraz kursy przygotowane przez placówkę dotyczą najważniejszych i najczęstszych problemów, oraz wyzwań, z jakimi w swojej pracy mierzą się nauczyciele. Ale kluczową kwestią jest fakt, że wszelkie szkolenia prowadzi kompetentna i odpowiednio wykwalifikowana kadra posiadająca szerokie i różnorodne doświadczenie. To natomiast gwarantuje, że kursanci zyskają konkretną wiedzę niezbędną do zdania egzaminu o awans na stopień nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego.

Szkolenia praktyczne

Chociaż w zwodzie nauczyciela wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, równie istotną rolę odgrywają umiejętności praktyczne. Nie wystarczy przeczytać, w jaki sposób postępować i rozmawiać z dziećmi, jak je aktywizować podczas zajęć czy też jak zająć się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego szkolenia oferowane przez ośrodek „Supernauczyciel” to spora dawka wiedzy teoretycznej, ale jednocześnie skupienie się na umiejętnościach praktycznych. Dostępne są szkolenia stacjonarne dla nauczycieli z zakresu m.in.:

  • terapii ręki w praktyce,
  • zabaw z chustą animacyjną,
  • arteterapii,
  • kreatywnych zajęć na świetlicy,
  • zajęć umuzykalniających w przedszkolu i szkole,
  • metody nauki czytania Ireny Majchrzak,
  • zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Doskonalenie umiejętności miękkich

Jednak sama wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne to nie wszystko. Zarówno w pracy codziennej z uczniami, jak i w kontaktach z rodzicami oraz przełożonymi niezwykle istotne są tzw. kompetencje miękkie. Ich posiadanie przekłada się również na większe szanse w uzyskaniu awansu zawodowego. Pomoc w tym zakresie również oferuje NODN „Supernauczyciel”. W ramach proponowanych szkoleń nauczyciele poprawią swoje zdolności komunikacji i asertywności w kontaktach z rodzicami czy też współpracownikami. Oprócz tego dowiedzą się jak kształtować swój wizerunek, a nawet, jak zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz