Materiał Partnera

Szkolenia ubezpieczeniowe

Szkolenia ubezpieczeniowe

Miliony Polaków korzystają dzisiaj z różnego rodzaju ubezpieczeń. Dzięki temu można zabezpieczyć swój majątek, a także zapewnić, w przypadku różnych sytuacji losowych, odpowiedni stan majątkowy rodzinie. Rosnąca świadomość klientów powoduje, że różnorodne podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, muszą stale pogłębiać swoją wiedzę. To dla nich działają specjalne ośrodki szkoleniowe.

Gdzie udać się na szkolenie ubezpieczeniowe?

Szkolenia ubezpieczeniowe oferują najczęściej wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe, które zatrudniają doświadczonych pracowników – wielu z nich posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym, znając dokładnie każdą jego transformację! Polecanym miejscem zarówno dla brokerów, agentów ubezpieczeniowych, pracowników firm ubezpieczeniowych, jak i dla pełnomocników jest firma MBP Szkolenia ubezpieczeniowe, prowadzona przez Monikę Borowiecką-Paczkowską. Ten ośrodek szkoleniowy przeprowadza między innymi warsztaty o takiej tematyce jak: Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – podejście procesowe, czy też Zbieg świadczeń z różnych tytułów przy szkodzie osobowej z OC.

Zakres szkolenia ubezpieczeniowego

Szkolenia związane z ubezpieczeniami dotyczą głównie dwóch zagadnień. Pierwszym z nich są ubezpieczenia obowiązkowe – szkolenie obejmuje między innymi przygotowanie kursanta na kompleksową znajomość ustaw – szkody majątkowe, a także szkody na osobie. Drugim zagadnieniem jest kontrola szkód. Dotyczy ona poznania sposobów przeprowadzania audytów (m.in. pod kątem wycieków finansowych), opracowywania wytycznych związanych z obsługą szkód, czy też metodami ustalania stanowiska w sytuacjach spornych. Warto wiedzieć, że najlepsze ośrodki szkoleniowe prowadzą zarówno treningi zamknięte, jak i otwarte – wiele z nich nastawionych jest również na rozwijanie kompetencji miękkich przydatnych w branży ubezpieczeniowej.

Moduły dydaktyczne szkolenia ubezpieczeniowego

Szkolenie ubezpieczeniowe składają się z wielu modułów edukacyjnych. Są one precyzyjnie konstruowane, a zawierają przekazywanie wiedzy merytorycznej – praktycznej i teoretycznej – dotyczącej kontroli ubezpieczeniowych, wycieków finansowych, zgodności danych ubezpieczeń (umów) z przepisami, praktyki sądowej, procedur ubezpieczeniowych, a także sposobów oceny roszczeń i przygotowywania skarg czy zażaleń. Do najpopularniejszych szkoleń ubezpieczeniowych zalicza się taką tematykę jak między innymi: ubezpieczenia komunikacyjne OC, ubezpieczenia OC rolników, ustalanie odpowiedzialności prawnej posiadacza pojazdu mechanicznego, zadośćuczynienia względem poszkodowanych osób (utrata życia lub zdrowia), ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów, czy tematykę orzecznictwa Sądu Najwyższego w likwidacji szkód.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz