Materiał Partnera

Szkolenia kierowców ADR

Szkolenia kierowców ADR

Transport ADR, to inaczej przewóz ładunków niebezpiecznych. Aby móc zaś pracować w tym segmencie transportowym, który z roku na rok dynamicznie się rozwija, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. To dlatego dzisiaj można spotkać się z licznymi propozycjami kursów ADR dla kierowców, które oferują tylko najlepsze ośrodki szkoleniowe. Dbają one o rozwój zarówno kompetencji psychologicznych, teoretycznych, jak i też praktycznych.

13 klas ADR

Dzisiaj kompetencje w transporcie ładunków ADR, można zdobyć w zakresie wszystkich 13 klas, lub tylko w tych wybranych przez siebie i pasujących np. do specyfikacji firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Klasami tymi, są zatem:

  • Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
  • Klasa 2 – Gazy
  • Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne
  • Klasa 4: 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samo-reaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone; Klasa 4.2 – Materiały samozapalne; Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
  • Klasa 5: 5.1 – Materiały utleniające; Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne
  • Klasa 6: 6.1 – Materiały trujące; Klasa 6.2 – Materiały zakaźne
  • Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze
  • Klasa 8 – Materiały żrące
  • Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Najpopularniejsze szkolenia na terenie Polski, dotyczą zaś szkoleń podstawowych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, szkoleń specjalistycznych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach, szkoleń specjalistycznych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (wybuchowe), oraz kursów specjalistycznych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (promieniotwórcze).

Jak zdobyć uprawnienia ADR?

Aby zdobyć uprawnienia transportu ADR, należy zgłosić się do odpowiedniego centrum szkoleniowego, które przygotuje całą drogę zarówno formalno-administracyjną, jak i też szkoleniową. Istotne jest to, że kursy te są dostępne dla osób, które ukończyły 21 rok życia. Po odbyciu szkolenia podstawowego, rozszerzonego, czy też specjalistycznego, dochodzi zaś do egzaminu. Najczęściej najpierw wewnętrznego w ośrodku szkoleniowym, a następnie do tego oficjalnego, zwanym również urzędowym. Po jego zaliczeniu kierowca uzyskuje zaświadczenie i odpowiednią legitymację. Po pięciu latach należy jednak według prawa odnowić egzaminy, aby móc pracować, jako kierowca w sektorze ADR. Dla nowicjuszy, a także dla osób, które od lat działają w branży, funkcjonuje między innymi Pracownia TEST, która również zapewnia kurs ADR stanowiskowy dla pracowników, a także kurs na doradcę ADR (DGSA). Z jej pełną ofertą warto zapoznać się na szeroko opisanej i nowoczesnej stronie internetowej!

Dlaczego warto zrobić kurs ADR dla kierowcy?

Kurs ADR dla kierowcy samochodów ciężarowych to często świetna ścieżka podwyższania swoich kompetencji, przekładająca się na późniejszą możliwość pracy, jako specjalista stanowiskowy ADR, czy logistyk magazynowy towarów niebezpiecznych. Wielokrotnie szkolenia ADR to również szansa na szybsze zatrudnienia, zmianę warunków pracy i pracodawcy, czy też na znacznie wyższe pensje. W zależności od klas ADR, do których dany kierowca ma uprawnienia, zarobki mogą wzrosnąć na trasach krajowych nawet do 30%, a przy przewozach międzynarodowych nawet o 50%! W Polsce wciąż bowiem poszukiwani są doświadczeni kierowcy z uprawnieniami ADR…

Opracowanie:
Warszawa, Tużycka 2
tel. 22 618 06 73
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz