Materiał Partnera

Szkolenia i kursy niezbędne w branży transportowej

Szkolenia i kursy niezbędne w branży transportowej

Przewóz towarów czy osób oznacza konieczność posiadania właściwych uprawnień. Te z kolei można uzyskać wyłącznie poprzedzając podejście do egzaminu państwowego ukończeniem odpowiedniego szkolenia czy kursu. Przeprowadzane w dobrych ośrodkach szkoleniowych zajęcia są w stanie przygotować nie tylko do kierowania samochodem osobowym czy ciężarowym, ale też wielu innych usług związanych z branżą transportową – jakich konkretnie?

Uprawnienia do kierowania pojazdem

Poruszanie się konkretnym typem pojazdu po drogach publicznych możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy kierowca posiada stosowne uprawnienia. Do prowadzenia samochodów osobowych niezbędne jest zatem prawo jazdy kategorii B, które uzyskuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego, który poprzedzony musi być szkoleniem w specjalistycznym ośrodku. Wykwalifikowany instruktor jest w stanie przygotować przyszłego kierowcę nie tylko w zakresie prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, ale też cięższych. W takiej sytuacji konieczne jest jednak uzyskanie prawa jazdy kategorii C lub C+E w przypadku kierowania zestawem składającym się z ciągnika siodłowego i naczepy lub przyczepy typu tandem.

W ABC Szkolenia kadra specjalistów przygotowuje kursantów do egzaminów państwowych zarówno teoretycznych, jak i praktycznych – na prowadzonych przez siebie zajęciach w sposób wyczerpujący wyjaśnia wszelkie problematyczne kwestie. Nabycie uprawnień to spory krok w kierunku kariery zawodowej w branży transportowej. Jest to nierzadko wymóg, którego spełnienie umożliwia pracę na dobrze płatnym stanowisku w charakterze kierowcy zawodowego i nie tylko. Warto jednak zwrócić uwagę na różnego rodzaju dodatkowe kursy i szkolenia, które także oferowane są w renomowanych ośrodkach. Czego konkretnie dotyczą?

Specjalistyczne kursy dla kierowców

Dobre ośrodki szkoleniowe dla osób chcących pracować w branży transportowej organizują także wiele kursów specjalistycznych, które dotyczą np. przewozu materiałów niebezpiecznych. Ładunki tego typu muszą być bowiem transportowane w sposób odpowiedni, a wiedza na temat ich właściwości pozwala kierowcy na bezpieczne dotarcie do celu i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wszelkich zagrożeń. Niezbędne do tego jest jednak ukończenie kursu ADR dla kierowców. Przedmioty wybuchowe, materiały promieniotwórcze czy substancje transportowane w cysternach muszą być przewożone przez kierowcę z odpowiednimi uprawnieniami – uzyskanie ich możliwe jest dopiero po ukończeniu szkolenia podstawowego ADR dla wszystkich klas i późniejsze odbycie szkoleń specjalistycznych ADR.

Należy też pamiętać o koniecznym świadectwie kwalifikacji zawodowej. W tym wypadku natomiast kierowca zobligowany jest do przejścia szkolenia okresowego dla kierowców na przewóz rzeczy lub osób. Wydane przez specjalistyczny ośrodek świadectwo daje możliwość bezpiecznego i efektywnego wykonywania zadań kierowcy zawodowego związanych z transportowaniem osób czy rzeczy.

Nie jest to jednak koniec oferty dobrych ośrodków szkolenia – co jeszcze przygotowały dla kursantów?

Dla kierowców, operatorów i nie tylko

Szkolenia i kursy organizowane są nie tylko dla kierowców, ale też np. operatorów urządzeń transportu bliskiego. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim wózki widłowe, które dają możliwość wydajnego rozładunku i załadunku towarów. Podobnie jest z hydraulicznym dźwigiem samochodowym, czyli HDS. W obu przypadkach niezbędne jest uzyskanie stosownych kwalifikacji, co możliwe jest dzięki kursom organizowanym w dobrych ośrodkach szkolenia.

Ośrodki takie zajmują się także podwyższaniem kwalifikacji przewoźników. Członkowie zarządu firm przewozowych, prezesi czy właściciele jednoosobowych firm świadczących usługi w branży transportowej zobligowani są obecnie do legitymowania się certyfikatem kompetencji zawodowych. W renomowanych ośrodkach prowadzi się więc w tym zakresie kursy i szkolenia, które obejmują też system tachografów cyfrowych czy rozliczenia i ewidencję czasu pracy kierowców.

W branży transportowej warto zapewnić sobie również profesjonalne wsparcie. Doradztwo w kwestii licencji transportowych, zezwoleń zagranicznych czy świadectw kierowców to profesjonalna pomoc udzielana także przez ośrodki szkolenia. Są one w stanie przeprowadzić audyt dla firm transportowych, usprawniając ich funkcjonowanie i wskazując optymalne rozwiązania w celu zwiększenia efektywności i uzyskania lepszych wyników. Jak się zatem okazuje, w branży transportowej warto podnosić swoje kompetencje poprzez szkolenia i kursy – nie są one skierowane tylko do kierowców i obejmują wiele dodatkowych usług czy prac.

Opracowanie:
Warszawa, Modlińska 6
tel. 531 700 182
Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz