Materiał Partnera

Szkolenia BHP - kiedy są wymagane i co jaki czas należy je powtarzać?

Szkolenia BHP - kiedy są wymagane i co jaki czas należy je powtarzać?

Podstawowym obowiązkiem każdej firmy zatrudniającej pracowników jest ochrona ich zdrowia i życia. Jest to możliwe poprzez zapewnienie im odpowiedniego bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pracy. Wiąże się to z organizacją szkolenia BHP. Częstotliwość szkoleń, jak również ich forma, są uzależnione od zajmowanego przez pracownika stanowiska. Sprawdź, jakie są wymagania związane ze szkoleniami?

Kto organizuje i prowadzi szkolenie BHP?

Szkolenia BHP powinny być organizowane przez pracodawcę. Jak podkreślają specjaliści z firmy Anna Chmiel Biuro usług doradczych i szkoleniowych BHP i ppoż., mogą one być prowadzone przez samego pracodawcę, jeżeli ma fachową wiedzę lub przez jednostkę wyspecjalizowaną w zakresie tego rodzaju szkoleń. Szkolenia BHP powinny być powtarzane systematycznie, dzięki czemu utrwalane są istotne elementy związane z wykonywanym stanowiskiem i poznaje wszystkie ewentualne zmiany.

Tak zwane szkolenie wstępne z zakresu BHP organizowane jest dla pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy. Ma na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, które będą niezbędne w  pracy na danym stanowisku. Uwzględnia również przepisy oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące zagrożeń, jakie mogą wystąpić w danym miejscu pracy. Wstępne szkolenia BHP obejmują między innymi takie aspekty jak: instruktaż ogólny, instruktaż dotyczący wybranego stanowiska.

W zależności od wykonywanego zawodu oraz możliwych zagrożeń, powtarzanie szkolenia BHP koniecznie jest:

  • dla stanowisk robotniczych o dużym zagrożeniu – raz na rok,

  • dla pozostałych stanowisk robotniczych – co 3 lata,

  • dla pracowników na stanowiskach administracyjnych – co 5 lub 6 lat.

Jaki  jest przebieg szkolenia BHP?

Na początku przeprowadzany jest instruktaż ogólny zasad BHP. Ma on na celu zaznajomienie pracownika z najważniejszymi zasadami, jakie zawarte zostały w Kodeksie Pracy, obowiązkami pracownika w firmie i zasadami udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Kolejnym etapem jest instruktaż stanowiska BHP, który przeprowadzany jest już w miejscu pracy. Szkolenie instruktażowe ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami na danym stanowisku, rodzajami oraz sposobami ochrony, jak również odpowiednim i bezpiecznym wykonywaniem swoich codziennych obowiązków pracowniczych. Instruktaż zwykle jest podzielony na cztery etapy:

  •  rozmowa instruktora oraz pracownika,
  • pokazanie i objaśnienie czynności, jakie będzie wykonywał pracownik na miejscu pracy,
  • wykonanie pracy przez pracownika oraz ewentualna ich korekta przez instruktora,
  • samodzielna praca pod nadzorem instruktora.

Dokumentacja szkolenia BHP

Przebyte szkolenie z zakresu BHP powinno być udokumentowane poprzez podpis na liście uczestników oraz odpowiednią notatkę w aktach pracownika. Brak przebytych szkoleń może skutkować niedopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz